Beseda pro rodiče VÝCHOVA JE IN 30. 3. 2016

Přinášíme Vám další část programu VZDĚLÁVÁME MEDLÁNECKÉ a to besedu na téma výchovy dětí. Na besedu bude navazovat kurz Devatero úspěšného rodiče aneb kurz efektivního rodičovství.

Podrobnosti pro zájemce o kurz budou k dispozici na místě besedy, kde bude možné se i přihlásit.Pozv_nka_Devatero_sp_n_ho_rodi_e_Medl_nky_docx