Stále probíhá Pošli přání 2017 – POŠLETE SVÁ DÍLA!

UPOUT_VKA_po_li_p_n_

 

Pravidla soutěže

Vytvořte papírové přání v tradičním formátu (A5–A6)!

Letošní ročník má zaměření: Květinové přání

Dvě soutěžní kategorie: tvůrci do 15 a nad 15 let.

Jakákoliv výtvarná technika je povolena. Přání můžete malovat, lepit, tisknout, razit, psát básně, fantazii se meze nekladou… Uvnitř nechejte přání pokud možno nepopsané.

Všechna doručená přání budou věnována medláneckým jubilantům. Přání můžete do soutěže věnovat více.

Termín soutěže: 1. 5.–31. 7. 2017

Vyhlášení vítězů proběhne v poprázdninovém čísle Medláneckého zpravodaje.

Jak přání předat?

Přání vložte do obálky, na kterou napište:

POŠLI PŘÁNÍ, jméno, věk, kontaktní adresu, telefon a e-mail autora nebo jeho zástupce (v případě dětí).

Obálku pak předejte na: ÚMČ Brno–Medlánky, podatelna (Hudcova 7).

Z odevzdaných přání vybere porota ta nejkrásnější a autoři budou odměněni dárkovými poukazy či balíčky odpovídajícími věku autora.

 Garant soutěže:

 Kateřina Žůrková, místostarostka za Občané pro Medlánky

Hodnotící porota:

Kateřina Bukovjanová za Medlánecký zpravodaj, Mgr.Vladimíra Vespalcová za Sbor pro občanské záležitosti, Zdeňka Brabcová za  Kulturní komisi a Kateřina Žůrková – garant soutěže.