Poděkování dárcům

Na tomto místě  bychom rádi poděkovali všem mecenášům, kteří se rozhodli finančně podpořit naši činnost:

  • pan Libor Trpělka (Reda a.s.)
  • pan Lubomír Čermák
  • Judr. Radek Mylbachr
  • paní Němečková, která přispěla konkrétně na tisk našeho Medlaňáka