Financování OPM

Chcete-li podpořit činnost našeho spolku, můžete nám poslat finanční dar v jakékoliv výši a pomoci nám tak financovat veškeré naše aktivity. Pro tento účel jsme zřídili transparentní účet číslo 2100095798/2010, u kterého lze na internetu sledovat veškeré příjmy i výdaje.

Všichni naši členové, kteří se stali zastupiteli, se zavázali odvádět 10% z celkových obdržených odměn spojených s výkonem funkce právě na tento účet. Tyto prostředky budeme používat pro veškeré naše projekty, ať už se jedná o budování Přírodní zahrady u medláneckého rybníka, tisk našeho Medlaňáku nebo další.

Naše aktivity neděláme pro peníze, ale bez nich to bohužel také nejde. Děkujeme za Vaši podporu.