Dar a darovací smlouva

Hodnotu daru si můžete odečíst od základu daně z příjmu, u fyzických osob nejvýše 10 % ze základu daně a nejméně 1.000,- Kč, u právnických osob nejvýše 5 % ze základu daně a minimálně 2.000,- Kč za rok. Pro tento účel potřebujete darovací smlouvu, kterou máme pro vás připravenou. Ve smlouvě se uvádí, že dar použijeme v souladu s posláním a cíli o.s Občané pro Medlánky. V případě vašeho zájmu můžeme podmínky společně upřesnit (např. určit, že dar lze využít pouze na výslovně definovaný účel).

Kontaktujte nás pro vystavení darovací smlouvy na emailu sdružení vybor@obcanepromedlanky.cz.