Poděkování dárcům

Na tomto místě  bychom rádi poděkovali všem mecenášům, kteří se rozhodli finančně podpořit naši činnost a to nejen jako občansky aktivního spolku, ale také jako provozovatele Přírodní zahrady u medláneckého rybníka:

DĚKUJEME!!!