Beseda k novému územnímu plánu

Zveme Vás na besedu ohledně nového ÚP, kde vás seznámíme i s konceptem připomínek městské části a zástupce veřejnosti, kterým je spolek OPM. Na besedě zodpoví vaše dotazy jak Kancelář architekta města, tak Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna.

Vzor námitky a připomínek zveřejníme po projednání, kde vzejdou případné podněty k zapracování.

Návrh územního plánu k nastudování je přístupný zde: https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/navrh-pro-spolecne-jednani-2024/