Chceme v Medlánkách rezidentní parkování?

VÝSLEDKY ANKETY O REZIDENTNÍM PARKOVÁNÍ
 
Na otázku „Souhlasíte, aby byl v Medlánkách zaveden systém modrých zón zvýhodňující parkování místních obyvatel (tzn. rezidentní parkování)?“ odpovědělo:
 
ANO … 60,22 % (722)
NE … 38,53 % (462)
NEVÍM … 1,25 % (15)
 
Ankety se zúčastnilo 1 199 hlasujících. Vedle samotného hlasování vyjádřili někteří z Vás i svá přání nebo připomínky, které vyhodnotíme a budeme s nimi dále pracovat. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a vyjádřili svůj názor. Na základě výsledku ankety požádáme Magistrát města Brna o zavedení systému rezidentního parkování, přičemž na řadu se prý dostaneme nejdříve v roce 2024, ale možná i později. Problematické ulice budeme řešit individuálně a budeme Vás o výsledném návrhu informovat.

Milí Medlánečtí,

ať už si o brněnském systému rezidentního parkování myslíme cokoli, stalo se rezidentní parkování v Brně realitou. Jelikož už je známa jeho konkrétní podoba, a jsou s jeho fungováním ve městě již i praktické zkušenosti, plníme tedy svůj slib, že o jeho zavedení v Medlánkách rozhodnete Vy. V rámci parlamentních voleb ve dnech 8. a 9. října 2021 pro Vás budeme vedle volebních místností organizovat anketu, zda se mají Medlánky k systému rezidentního parkování připojit.

 

Kdy by začaly modré zóny fungovat?

Proces zavedení rezidentního parkování není úplně jednoduchý. Znamená vyprojektovat všechna parkovací místa ve všech ulicích v souladu s normami a posléze tato místa na ulici modrými čarami reálně vyznačit. Pokud bychom si zavedení rezidentního parkování v anketě odsouhlasili a radnice o jeho zavedení následně město požádala, postavili bychom se do řady za další čtyři městské části, které o zavedení modrých zón již požádaly. S ohledem na omezené kapacity města a jeho projektantů a silničářů by tak bylo reálné počítat se zavedením až někdy v roce 2025.

Potřebují vůbec Medlánky rezidentní parkování a pomůže jim?

Na tyto otázky je bez konkrétní medlánecké zkušenosti těžké odpovědět. Jisté je, že nás zavedení rezidentního parkování ochrání před parkováním přespolních aut, která tu ještě nejsou, ale přibydou, až budou hledat nová místa k parkování po zavedení modrých zón v lokalitách sousedících s Medlánkami. Dosavadní zkušenost je taková, že auta nerezidentů se po zavedení rezidentního parkování přesouvají do okolních ulic, kde rezidentní parkování zatím zavedeno není. Je to jedním z důvodů, proč se modré zóny šíří jako tsunami v každém městě, pokud se s ním v některé části daného města začne.

Je třeba tedy brát v úvahu, že rezidentní parkování je již zavedeno v okolí Semilassa a k Medlánkám se blíží. Důsledky zavádění rezidentního parkování v širším centru lze ale pozorovat v Medlánkách už nyní. Ulice Purkyňova nad smyčkou tramvaje č. 12 nebo ulice Jabloňová pod medláneckou vozovnou už dnes spontánně fungují jako odstavná parkoviště (tzv. parkoviště „Park and Ride“), kde mimobrněnští odkládají své vozy, přesedají na tramvaj a jedou do práce nebo školy. Obdobně parkoviště na ul. Matalova a někdy i ulice V Újezdech fungují jako parkovací místa pro různé pracovní dodávky vytlačené z jiných částí města.

Komu modré zóny omezí parkování?

V Medlánkách je ve většině lokalit problém s parkováním relativně mírný a přebytek aut nad parkovacími místy nebude pravděpodobně vyšší než 10 %. Neměla by tedy nastat situace, že si všichni zaplatíme 200 Kč jako rezidenti a nic se nezmění. Lze totiž očekávat, že té desetiny aut se opravdu rezidentní parkování dotkne. V prvé řadě by se to dotklo různých služebních dodávek, se kterými zaměstnanci jezdí domů, protože jejich zaměstnavatel ušetřil na parkování svých pracovních aut v rámci svého areálu. Za druhé půjde o různá třetí a čtvrtá auta v rodině. A za třetí se to bude týkat dlouhodobě odstavených a nepoužívaných aut, anebo vozidel, která jsou zde odstavena lidmi z jiných částí města, kde již modré zóny fungují.

Koho se modré zóny nedotknou?

Často panuje obava, že pokud máte doma jedno auto používané soukromě a druhé na živnostenský list, tak za to druhé budete platit vysoké poplatky. Tak tomu ale není, protože každý dospělý občan Medlánek může mít jeden vůz za 200 Kč, stačí tedy, pokud to rodinné bude zapsané na manželku, a to živnostenské na manžela. Obdobně to platí u služebních aut poskytnutých zaměstnavatelem pro soukromé účely. Mnoho z Vás možná překvapí, že se to nedotkne ani nájemníků. Pokud se v pronajímané nemovitosti přihlásí k trvalému pobytu, stanou se medláneckými občany a tím i rezidenty se všemi s tím souvisejícími právy. Nutno doplnit, že k nahlášení trvalého pobytu není nutný souhlas pronajímatele.

 

Kde by se modré zóny zavedly?

Na doporučení zástupců odboru dopravy počítáme s tím, že Medlánky by byly jednou zónou. S ohledem na možnost parkovat bezplatně ve všech bezprostředně sousedících zónách by nám to dalo možnost parkovat bezplatně také např. v přilehlé části Řečkovic. Rezidentní parkování by se zavedlo na celém území městské části. Jiné řešení (s vynecháním některých ulic) by představovalo zásadní ohrožení těchto ulic parkováním nerezidentních aut. Regulace by v Medlánkách platila pouze tzv. přes noc, tj. od 17 hodin odpoledne do 6 hodin ráno. Smysl to má v tom, že v těchto časech zde potřebují parkovat místní a je největší koncentrace aut. Přes den by žádná regulace neplatila a všichni návštěvníci nebo řemeslníci by mohli bez problémů parkovat.

 

Největší problém ve Starých Medlánkách

Již dnes máme největší problém s parkováním v lokalitě tzv. Starých Medlánek a systém rezidentního parkování nejen že jim nepomůže, ale představuje pro ně dokonce hrozbu. Nepomůže jim proto, že již dnes tam parkují v podstatě výhradně rezidenti a míst zavedením modrých zón nepřibude. Naopak jejich zamalováním v souladu s předpisy a normami by větší část parkovacích míst ubyla. Prvním úkolem je pro nás tedy do zavedení rezidentního parkování zvýšit kapacitu parkovacích míst. Ač jsou prostorové možnosti velmi omezené, chystáme budování nových míst na nám. Odboje, na ulici Turistické a zvýšení kapacity na ulici Rysově. Současně velmi apelujeme na Vás, kteří máte možnost parkovat v těchto lokalitách na vlastním pozemku, abyste tuto možnost pravidelně využívali a byli tak ohleduplní k těm, kteří tuto možnost nemají.

Samotné navýšení kapacity parkování ale nebude stačit za situace, když zejména v ulicích s obytnými zónami nelze rezidentní parkování smysluplně zamalovat a mohly by se do nich v budoucnu přesunout nerezidentní auta z jiných částí Medlánek. Naštěstí se povedlo nalézt s odborem dopravy řešení, že do těchto ulic by byl povolen vjezd jen na povolení odboru dopravy, které by bylo vydáváno jen tamním obyvatelům. I toto řešení má sice svá úskalí, ale tamním obyvatelům by určitě při parkování odlehčilo. Je to řešení, které se v širším centru města používá pro vnitrobloky.

Jak to bude s nelegálním parkováním?

Auta bez patřičného povolení nebo bez zaplaceného parkovného kontroluje monitorovací vůz, který je hlásí do systému a řidič dostane pokutu. Monitoruje se pouze to, zda daný vůz má či nemá oprávnění v modré zóně parkovat. Pokud auto parkuje na špatném místě, jde o přestupek, který jako dosud bude řešit (nebo také nebude) městská policie. Pokud se tedy ze zoufalství z nedostatku parkovacích míst na ulici Hrázka parkuje šikmo k chodníku místo podélně nebo se ze stejného důvodu parkuje v obytných zónách mimo vyznačená místa, tento způsob parkování je nelegální nyní a bude i po zavedení modrých zón. Někde to jinak zkrátka nejde a městská policie to řeší jen na konkrétní udání. Tohle modré zóny nevyřeší.

A jak se tedy rozhodnout?

Dovolím si na závěr svůj ryze osobní názor. Modré zóny se mi ve městě nelíbí a se systémem zavedeným v Brně nesouhlasím. Pokud už tu ale rezidentní parkování je a přibližuje se k nám, je pro nás výhodnější být jeho součástí a ochránit se tak před negativními důsledky jeho zavedení v okolí. Některým lokalitám v Medlánkách mohou modré zóny opravdu pomoci, jiným neublíží, ale jiným by uškodit mohly, pokud by nebyla přijata výše popsaná kompenzační opatření. Všechny lokality společně ale ochrání před přesunem nerezidentů z modrých zón v jiných částech města. Budu tedy hlasovat pro podání žádosti o zavedení systému rezidentního parkování v Medlánkách. Díky tomu začnou příslušní pracovníci na systému pro Medlánky pracovat, projektovat a plánovat různé změny organizace dopravy, aby bylo zavedení modrých zón pro Medlánky prospěšné. To nám dá možnost ještě jednou se za několik let vrátit k detailnímu posouzení dopadů modrých zón na naši městskou část. Vzhledem k tomu, že Medlánky nepřijdou na řadu pravděpodobně dříve než někdy v roce 2024 nebo 2025, budeme už také znát důsledky zavedení modrých zón do dalších částí města. S ohledem na dlouhé termíny pro zavádění modrých zón by ale nebylo rozumné se žádostí čekat až do té doby a potom zjistit, že se bez modrých zón neobejdeme, ale budeme muset čekat, až se před námi zrealizují v dalších a dalších částech města, než přijdeme sami na řadu. Považuji za lepší být připraven a mít vše nachystáno k finálnímu budoucímu rozhodnutí.

JUDr. Michal Marek, starosta

Leták z Vašich schránek ke stažení, kde najdete i informace z Odboru dopravy MMB: [gview file=“https://obcanepromedlanky.cz/new/wp-content/uploads/2021/10/Rezidentní-parkování-2021.pdf“]

180921_Parkovaci_automat__10_orez