Hodina Země 29. 3. 2014

Hodina Země je celosvětový happening propojující obce, firmy a jedince, kteří berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí, zejména chápou závažnost probíhajících změn klimatu.

Happening probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím světel, ať již veřejného osvětlení, nasvícení památky, štítu firmy, nebo vlastního obýváku. Tento jednoduchý, ale přitom viditelný čin – zhasnutí světla – je signálem pro veřejné činitele, že je třeba věnovat více pozornosti ochraně životního prostředí, zejména ochraně klimatu. Akce zároveň slouží jako možnost prezentace závazků a cílů v oblasti životního prostředí. Každý z nás již něco dělá, každý z nás může udělat více. Využijte příležitosti Hodiny Země k prezentaci toho, co již děláte a co plánujete do blízké budoucnosti. Staňte se inspirací pro ostatní, nechte se inspirovat.

Hodina Země se letos koná 29.3. 2014 od 20:30 do 21:30 místního času. Pozitivní vlna tmy tak postupně oběhne celou planetu – začne na Fidži a skončí o den později na ostrově Samoa.

Celosvětově kampaň pořádá Světový fond na ochranu přírody (WWF), v České republice pak Ekologický institut Veronica.

Jak probíhala Hodina Země v minulosti?

Počátek historie Hodiny Země se datuje k 31. březnu 2007, kdy více než 2,2 milionu domácností a firem v australském Sydney vypnulo na hodinu svá světla. Uply­nul jeden rok a do akce se zapojilo na 370 měst a obcí ve více než 35 zemích. Kampaň se proměnila z události v Sydney v celosvětové hnutí za trvale udržitelný život. V roce 2008 v rámci Hodiny Země zhaslo svá světla odhadem až 100 milionů lidí po celém světě. Na jednu hodinu navíc potemněly světově známé dominanty, včetně mostu Golden Gate v San Francisku, římského Kolosea, reklamy na Coca-Colu na náměstí Times Square nebo hotelu Jumeirah v Dubaji.

Ve svém třetím roce se Hodina Země 2009 zapsala do historie jako dosud nej­rozsáhlejší dobrovolná akce vůbec, představovala první celosvětové vyjádření názoru. Svá světla vypnulo 4159 měst v 88 ze­mích včetně 79 hlavních měst a 9 z 10 nejlidnatějších velkoměst. Mezi světově známými stavebními památkami, které podpořily akci zhasnutím, byla např. Sfinga a pyramidy v Gíze, socha Krista Spasitele v Brazílii nebo pařížská Eiffelova věž.

Hodina Země 2010 propojila zhasnutím (leckde i na celou noc) více než miliardu lidí ve více než 4000 ob­cích a zahrnula veřejný i soukromý sektor. Nejvýznamnější budovy a stavby napříč Evropou, Asií, Pacifikem, Středním Východem i oběma americkými kontinenty zůstaly potemnělé. Povzbu­zováním veškerých měst, firem i jednotlivců k účasti na této akci – vypnout světla byť i na pouhou jednu hodinu – obdržel svět důležité poselství, že je nutné se zaměřit na problematiku změny klimatu. V České republice se Hodiny Země zúčastnilo přes třicet měst a obcí, mezi jinými Brno, Jičín, Prachatice nebo Ústí nad Labem. Zapojilo se i stejné množství firem a u sebe doma zhasly desetitisíce jednotlivců.

Pátý ročník proběhl v předloňském roce za historické účasti. Hodina Země 2011 zahrnovala 5251 měst a obcí ve 135 zemích světa a stovky firem a zasáhla životy více než 1,8 miliardy lidí. V České republice se počet zapojených měst a obcí vyhoupl na čtyřnásobek. Na stále nebezpečnější změnu klimatu tak svým zhasnutím symbolicky upozornilo také 134 českých obcí, 60 firem a tisíce jednotlivců. Vyslali společný signál, že je třeba klást větší důraz na politiku ochrany klimatu, energetické úspory a šetrnější zacházení s životním prostředím.

V roce 2012 se již počet zapojených měst zvýšil na více než 6000, a to ve 150 zemích. Mezi nimi bylo i 161 českých obcí, jejichž celkové obyvatelstvo představuje čtvrtinu populace České republiky. Na hodinu zhasly i mnohé české památky, mezi nimi Karlštejn nebo Karlův most. Připojilo se i více než 110 českých firem. Stále narůstající počet institucí i jednotlivců, kteří se rok co rok na hodinu noří do tmy, poukazuje na stálou aktuálnost problému globální změny klimatu a nutnost tento problém řešit.

V roce 2013 se po celém světe se zapojilo na 6500 měst a společně s nimi zhasly stovky milionů lidí. V České republice akci podpořilo zhruba 140 obcí, 130 firem a tisíce jednotlivců. Akci podpořila řada památek, mezi jinými i Pražský hrad, Tančící dům, Vítkovické pece nebo Štramberská Trúba.

Připojte se k Hodině Země 2014 a ukažte, že to s životním prostředím a změnou klimatu myslíte vážně!

Článek jsme si vypůjčili z webu Hodiny země zde. Děkujeme.