Kandidujeme pod číslem 6

Milí Medlánečtí,
jsme Vaši známí, sousedé a kamarádi – Občané pro Medlánky, spolek sdružující aktivní lidi, kteří se snaží o Medlánky starat tak, aby se nám v nich společně dobře žilo.

Podívejte se kolem sebe a sami posuďte, jak se o Medlánky dvě volební období v čele radnice staráme. Ani nám se nepovede vše dokonale, ale máme nápady, vize a spoustu energie a chuti pečovat o náš společný domov. Nasbírali jsme řadu zkušeností a kontaktů, naučili jsme se lépe spolupracovat
s městem i krajem, prosazovat zájmy Medlánek a shánět peníze na projekty v naší městské části. Osvědčili jsme se při obraně Medlánek před plány na budování tranzitních komunikací a náš úkol hájit zájmy Medlánek při tvorbě nového územního plánu města stále neskončil. Pomůže nám, když se náš starosta, Michal Marek, stane zastupitelem města Brna a bude tak moci vedle péče o Medlánky ovlivňovat i směřování celého města.

Medlánky jste Vy. Baví nás pro Vás pracovat a moc si vážíme podpory téměř 500 z Vás, kteří svým podpisem podpořili petici, abychom se jako občanská kandidátka mohli v podzimních volbách ucházet znovu o Vaši důvěru. Děkujeme.

Vaši Občané pro Medlánky
Marek M., Žůrková K., Brabcová Z., Lhotský T., Vespalcová V., Drápalová K., Mohapl
M., Teplanová B., Bukovjanová K., Stávková E., Horký M., Olbertová M., Ptáček J., Richterová
K., Veselá V., Dannhoferová J., Hušková J., Goghová S., Látal T., Mitrenga P., Jurosz
L., Tříska P. a další.

 

vol2

volby 2

Tagy: