Plán mobility aneb medláneckým znepříjemnit bydlení

Plán mobility je pro Medlánky návrat čerta oknem, kterého jsme v rámci dříve představeného konceptu územního plánu nebo jeho soudem zrušené aktualizace vykopli dveřmi, neboť již tehdy byly podobné pokusy o umístění nových komunikací do Medlánek odmítnuty jak velkou částí místních obyvatel, tak i medláneckou radnicí. Budeme se samozřejmě bránit i tentokrát. Vítáme jakékoli aktivity vyjadřující odpor proti těmto nápadům, máme ale za to, že nyní není již prostor pro lidovou tvořivost. K formulaci stanoviska městské části jsme proto přizvali dopravního odborníka. Včas představíme naše stanovisko medláneckým, abychom mohli všichni plán mobility do stanoveného termínu 30. dubna připomínkovat. Formulář připomínky, který budete moci podepsat, vhodit do schránky úřadu a my jej za vás magistrátu doručíme, můžete opět očekávat vložený do zpravodaje, který budete mít ve schránkách nejpozději do 15. dubna.

Tak zvaný Plán udržitelné městské mobility, které si město Brno nechalo zpracovat od společnosti AF-CITYPLAN s.r.o., si vytyčil cíl, vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života. Z tohoto pohledu je pro mě těžko pochopitelné, jaké potřeby mobility lidí a podniků má uspokojit komunikace vedená přes pole mezi Medlánkami a Řečkovicemi, a už vůbec mi není jasné, jak má přispět ke zlepšení kvality života. Po této komunikaci totiž není aktuálně žádná poptávka a jen těžko si umím představit, kdo by po ní měl aktuálně jezdit. Z Ivanovic i přilehlé části Řečkovic se lze totiž dostat pohodlně a lépe jinými cestami jak do Medlánek, tak do ostatních částí města, tyto stávající komunikace nejsou přetížené, nikde jsem nezaznamenal poptávku po nutnosti budovat další dopravní spojení a je tak naprostý nesmysl svést dopravu místo těchto komunikací do centra Medlánek, kdy jsou již nyní na kruhovém objezdu v ranní špičce zácpy, o semaforech na Hudcové ani nemluvě. Umím si tedy představit jen dva důvody, pro které by zde tato komunikace mohla být.

Prvním z nich je, že jde o předvoj budoucí výstavby. To by však neměl řešit plán mobility, ale územní plán, který se musí zabývat všemi významy a hodnotami území a jeho budoucím využitím komplexně, nikoli jen z pohledu dopravy. Druhý důvod, který si umím představit, může být realizace dlouhodobé snahy salámovou metodou nám do území protlačit medláneckými odmítanou komunikaci propojující Komín a Bystrc s Řečkovicemi a Ivanovicemi, která by tolik pomohla všem odmítačům trasování komunikace D43 (dříve R43) přes Bystrc, po níž by však v budoucnu přes Medlánky projelo denně deset tisíc aut.

Využijte prosím formulářů, které najdete v dubnovém zpravodaji a pomozte nám Medlánky od těchto snah ušetřit.

P.S.: Obecné připomínky pro Vás připravili i Nesehnutí na stránce https://www.brnoprolidi.cz/, které můžete využít.

Děkujeme.

škola-konečná