Potřebujeme Vaši podporu v dalším ročníku Dáme na vás

Dáme na Vás

Úspěšné otevření 1. etapy dobrodružného hřiště Halda je jen důkazem toho, že hlasování vloni na podzim mělo smysl. Letos jsme se rozhodli pro další projekt a do finálového hlasování postoupil projekt: Rekonstrukce dětského hřiště v zámeckém parku. Jako navrhovatelka jsem se rozhodla právě pro tento projekt, protože jsem se svými dětmi chodila do parku hlavně v létě, kde vzrostlé stromy nabízejí stín a zámecký park nabízí pro hřiště obrovské možnosti. Větší děti už z hřiště vybíhají a k hraní využívají v podstatě celý park. Na hřiště byl v minulosti postupně dokupován mobiliář, mašinka byla přesunuta z ovocného sídliště, byly instalovány lavičky, nové pískoviště a okolní plot. Ale ve výsledku se nejedná o žádný funkčně propojený celek. A to je právě důvodem přihlášení projektu do hlasování.

Cílem tohoto projektu je tedy celková revitalizace prostoru hřiště, tematické sjednocení s ohledem na jeho umístění a posun na odpovídající úroveň herních prvků. Prvky by mohly nést environmentální i historickou vzdělávací funkci a poskytnout tak další rozměr rekreace rodičů i dětí v tomto prostoru. Tematická provázanost s rostlinnými a zvířecími obyvateli parku se nabízí jako vhodná linka, která by mohla nové hřiště spojit s jeho unikátním okolím.

Od 1.-22. listopadu se bude hlasovat na internetových stránkách

damenavas.brno.cz

Podpořte nás!!!

Kateřina Richterová

Navrhovatelka

 IMG_4302