Slavnostní rozsvícení medláneckého vánočního stromu

MČ BRNO-MEDLÁNKY A OBČANÉ PRO MEDLÁNKY

VÁS ZVOU

NA SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ MEDLÁNECKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU

V NEDĚLI 3. 12. 2017 v 17.00

KDE: u kruhového objezdu v srdci Medlánek (V Újezdech 1)

 

Na místě budeme sbírat od dětí dopisy pro Ježíška.

Stejně tak můžete poslat svá vánoční přání rodině. Se správně nadepsaným konečným adresátem a ofrankované je předejte našemu vánočnímu andělovi. Přání pošleme na Ježíškovu poštu na Božím daru, odkud budou se speciálním vánočním razítkem adresátovi zaslána.

Akce bude mít opět i charitativní rozměr. V letošní akci KRABICE OD BOT budeme sbírat hračky a jiné drobné dárky pro děti ze sociálně slabých lokalit.

Jak na to?

1. Obstarejte prázdnou krabici od bot.

2. Určete, komu ji dáte: chlapec x dívka, věk 2-4, 5-9, 10-14 let. Stáří a pohlaví napište na štítek.

3. Naplňte krabici věcmi, které by i vám samotným udělaly radost – pastelky, sešity/bloky na kreslení, hračky, hezké tričko, bonbóny, co vás napadne … dárek je možné doplnit    fotografií dárce nebo vánočním pozdravem.

(Věci nemusí být nové, ale čisté a v takovém stavu, v jakém byste je i vy chtěli dostat.)

4. Až bude krabice plná, hezky ji zabalte do dárkového papíru, nalepte štítek a přineste ji pod vánoční strom.

Kdo nestihne přinést krabici pod medlánecký vánoční strom, může ji do 8. 12 . 2017 odevzdat na podatelně Úřadu městské části Brno-Medlánky.

Více o akci na www.krabiceodbot.cz.

strom