STROM PRO MEDLÁNKY – PRODLOUŽENÍ PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK DO 24. 5. 2013

STROM PRO MEDLÁNKY – PRODLOUŽENÍ PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK DO 24. 5. 2013

Jak jsme Vás již dříve informovali, proběhne na jaře první výsadba stromů v rámci projektu „Strom pro Medlánky“, jehož cílem je především upevnit vztah každého z nás ke svému nejbližšímu okolí, zvýšit pocit sounáležitosti s naším společným prostorem a přispět i k jeho zkrášlení. Připomínám, že v jeho rámci radnice vytipuje vhodná místa a stanoví vhodné druhy stromů k výsadbě a zájemcům z řad obyvatel naší MČ zprostředkuje nákup tohoto stromu a umožní jim ve stanovený termín tento strom vysadit. Každý účastník projektu obdrží „List stromu“ se jménem osoby, v jejíž prospěch byl strom vysazen. V jarní fázi jsme pro Vás připravili výsadbu stromů v lokalitě širšího okolí rybníka. Cenu stromu lze předpokládat v rozmezí 1.500 až 3.000 Kč, v závislosti na druhu stromu a aktuální ceně dodavatele. V rámci tohoto projektu bychom rádi zvlášť podpořili naše nejmenší. Projeví-li tedy zájem o vysazení stromu rodiče nového občánka narozeného v letošním kalendářním roce, přispěje městská část na pořízení vysazovaného stromu ze svého rozpočtu 500 Kč. Po vysazení se strom stává majetkem vlastníka pozemku, tzn. obce. Radnice zajistí jeho dovoz, kůly k jeho osazení, v případě zájmu i vykopání jámy pro jeho výsadbu a následnou údržbu. Preferováno bude zajištění výsadby zájemcem. Takový okamžik může být i vhodnou příležitostí ke slavnostnějšímu setkání celé širší rodiny. Termín první výsadby byl předběžně stanoven na neděli po dětském dni, tj. 2. června 2013. Zájemci nechť se nejpozději do 15. května 2013 po předchozí telefonické domluvě dostaví ke mně do kanceláře, kde z projektu výsadby můžeme vybrat konkrétní strom. Pro případné další informace mě můžete kontaktovat buď na telefonním čísle 725846290 nebo emailem na adrese marek@medlanky.brno.cz. Zima skončila pozdě, času je málo, tak v případě vážného zájmu dlouho neváhejte.

Jménem Vaší radnice

JUDr. Michal Marek – místostarosta