Vzdělali jsme medlánecké o Paříži

Obrovský zájem vzbudil cyklus Vzděláváme medlánecké – Univerzita třetího věku s titulem Paříž – její čtvrti, příběhy a legendy. Po 6 dopolední se scházeli senioři z Medlánek a okolí na Sýpce a cestovali po sedmi okrscích Paříže a jejich zajímavostech spolu s lektorkou Masarykovy univerzity PhDr. Miroslavou Novotnou, PhD..

20191128_092519

Na konci jsme si udělali přehled dotazníkovým šetřením a víme tedy, kde se ještě dá lehce zlepšit a jakým směrem by se měly další cykly vydat.

20191128_092713

Seniorů se zúčastnilo 57 a všichni byli nadmíru spokojeni s náplní i průběhem. Vzkazy od nich na dotaznících hovoří za vše:

Děkuji. Díky, spokojenost. Bylo to moc pěkné. Výborné. Moc děkuji. Vynikající počin. Velké poděkování za péči o seniory. Děkuji za organizaci kurzu. Velice spokojen včetně přednášející. Velice zajímavé téma přednášky a pěkně a srozumitelně vykládala. Díky rektorátu MU a díky MČ, že tento prestižní kurz objednala. Velké poděkování, byla jsem na všech ročnících, chyběla jsem jedinou přednášku. Velmi dobrý výklad.

20191128_103523

Děkujeme Statutárnímu městu Brnu za finanční podporu a těšíme se s některou s brněnských univerzit na další cykly.

logo_brno_cervene_bez_pozadi