Krabice od bot 2019 v kostce

Děkujeme všem dárcům letošní sbírky Krabice od bot!

Dárků se sešlo celkem 939 plus 3 dárky pro seniory.

STIC0165

Odevzdávali jste je na podatelně úřadu

ERSF1513

Pod vánočním stromem

QYNF8022

Vozili jste je i do našeho skladu

TYYD5274

Odtud jsme je chystali s dobrovolníky na odběrná místa

Vaše dárky skončili v azylovém domě pro matky s dětmi na Staňkové, v neziskových organizacích pomáhajících vyloučeným lokalitám na Brně-středu, na OSPODu v Medlánkách i v Králově Poli a co nám zbylo jsme převezli do centrálního sběrného místa a doplnili tak chybějící dárky jinde v republice.

Dovolte mi tedy poděkovat jak Vám, štědrým dárcům, tak dobrovolnicím a skvělé medlánecké údržbě a podatelně úřadu za pomoc a součinnost při sběru a distribuci dárků.

LUDB3761

A za rok zase!