100 dní

100 dní

Jaké to je být občanem, který na sebe vezme odpovědnost místostarostky a vrhne se do samosprávy na plný úvazek? Od listopadu, kdy jsem byla jmenována místostarostkou, stále běžím a běžím…

Držím záštitu nad financemi, investicemi a dotacemi, transparentním úřadem, informatikou, školstvím, kulturou a životním prostředím. Ve všech těchto oblastech postupně nastavujeme nová pravidla fungování jak úředníků, tak pracovních a dokumentových postupů.  „Nastavujeme“, protože sám člověk nikdy mnoho nezmůže, pokud není vůle okolí. Mám ale to štěstí, že jsme vytvořili ve vedení radnice funkční tým a věřím, že se nám podaří spolu s úředníky v krátkém horizontu medlánecký úřad rozhýbat a posunout blíže k úřadu modernímu, takovému, jaký bych jako občanka chtěla navštěvovat. Zavádění systému a řádu je mi koneckonců velmi blízké už z mého bývalého zaměstnání interního auditora, takže mi tato „úředničina“ sedí. Co mi nesedí je pomalost systému, ale učím se trpělivosti každý den…

Na radnici denně pracujeme na grantových výzvách pro Medlánky, děláme pořádek nejen v papírech. Vymysleli jsme, jak přiblížit úředníky, které nejvíce potřebujete, blíže k vám, tedy o pár pater níž. Takže do budoucna nebudete muset za pokladnou do třetího patra, ale většinu záležitostí vyřídíte v přízemí. Mapujeme podrobně dění na poli kultury a pracujeme na tom, aby jí bylo více, byla pestřejší a lidem dostupná. Osobně pak dohlížím na plnění webových stránek, které již nyní poskytují větší než malé množství informací, a bude to ještě lepší.Mám za sebou první jednání na rozličných odborech MMB, ze kterých vzešla nejen spousta další práce, ale i řada nových nápadů pro Medlánky.  Teď jen mít dostatek času všechny podněty zpracovat, najít na ně finance, pokud možno z externích zdrojů, a zrealizovat je. Koneckonců čerpání dotací v Medlánkách dost pokulhává, a to bych ráda napravila, a nejen já.

Samozřejmě i místostarostování má své stinné stránky. Jednání míváme často do večera, takže jsou dny, kdy své děti ani nevidím. Opozice v Medlánkách se vyhranila pouze na jakési osobní útoky místo konstruktivní spolupráce, na kterou jsem byla zvyklá jako zastupitelka z minulého volebního období. Jsou to ale takové výmoly na cestě, které se dají obejít nebo přeskočit, v nejhorším si narazíte koleno. Každopádně si myslím, že se zavedením funkčního systému se zvolní i tempo a uvolní se časové kapacity na strategické plánování  a vizionářství.

Takže po svých úvodních 100 dnech hájení nelituji, že jsem do toho šla, těším se na nové zkušenosti, které načerpám, a jsem si vědoma toho, že ne všechno bude jen růžové. V úřední dny se snažíme nedomlouvat schůzky mimo radnici, proto se klidně stavte na kus řeči, ráda vás uvidím.

Vaše místostarostka

Kateřina Žůrková

Kateřina Žůrková