Jen jsme se zdrželi…

Jen jsme se zdrželi…

Ve vašich schránkách se v posledních dnech objevil anonymní plátek odkazující se na naši opozici v zastupitelstvu – uskupení Zelené Medlánky. Plátek je opět plný lží a zkreslujících údajů, jak jsme od naší opozice již pár let zvyklí, a protože jsem v listě několikrát zmiňovaná, ráda bych na něj reagovala.

OPM vzniklo sdružením aktivních lidí, kteří ještě než kandidovali za OPM do komunálních voleb, měli své profese a postavení – např. ředitelka lesní školky, zakladatelka spolku Medlánci, advokát společnosti Frank Bolda, manželka dlouholetého kronikáře Medlánek a podobně. Nic z toho, co teď děláme, se neliší od toho, co jsme dělali předtím, a proč jste si nás do vedení Medlánek vybrali a my jsme tu velkou odpovědnost na sebe vzali.

Jako OPM jsme se vrhli do voleb právě proto, že ODS s ČSSD nebyly schopny realizovat projekty typu dostavba školky na potřebnou kapacitu, vybudování chybějící klubovny, o informovanosti obyvatel a transparentnosti  úřadu nemluvě.  V minulém volebním období ODS pustila bývalého místostarostu za OPM jen tam, kam chtěla, což byla cena za duhovou koalici, aby po korupčním selhání tehdejší ČSSD nemusely být nové volby. Také to byla cena za naši politickou nezkušenost. Náš nástup k plnému vedení radnice a přístup do všech koutů vedl ke zjištěním, která by nepotěšila nikoho z vás a která vedla i k trestním oznámením.

Co se týká komisí a výborů, je velmi úsměvné, jak opozice argumentuje většinou v Redakční radě. Tento orgán je otevřen všem a věřte, že se v něm pouze tvrdě pracuje a opozice dodnes nenavrhla Radě městské části žádného, natož vhodného, kandidáta na doplnění jejího podstavu. Naopak se nám hlásí aktivní občané a jsme rádi, že se rozšiřuje kolektiv Medláneckého zpravodaje o nezaujaté nové tváře. Ano, museli jsme omezit prostor jednotlivých rubrik, protože není možné věnovat „syslům“ dvě stránky a pokud autor nepřistoupí z ješitnosti na zkrácení textu, nejedná se rozhodně o cenzuru.

Možná by stálo v této věci za zmínku, že opozice dodnes nepodala návrh na doobsazení nejdůležitějších kontrolních orgánů obce a to Kontrolního a Finančního výboru. Kontrolní výbor se schází v sudém počtu čtyř poté, co byl jeho bývalý předseda Ing. Krčmař (ODS) pro nečinnost odvolán a Finanční výbor opozici asi nezajímá vůbec. Je to ovšem škoda, protože právě přes Finanční výbor by možná mohla opozice zjistit, že příspěvky na dovolenou byly v prvním roce tohoto volebního období zrušeny a čisté platy starosty a místostarosty jsou o 20% menší, než deklarují, a plně odpovídají tabulkám ministerstva. Žádné dohody a příplatky si nedáváme, protože víme, že je to protizákonné. My jsme opozici chtěli vyjít vstříc a do Kontrolního výboru jsme navrhli kandidátku Zelených na starostu – paní Podrackou, která ovšem funkci odmítla. I to samo hovoří o prioritách opozice.

Všechny projekty, které rozjíždíme a chceme pro vás zrealizovat, samozřejmě vychází z vašich potřeb, těch, které máte vy i my – obyvatelé stejného prostoru. Pošta je kapitola sama pro sebe a gratulovali bychom si, kdybychom ji sem dostali a ano, i zadarmo. Knihovna není jen na půjčování knih, ale i na volný přístup k internetu, k Senior pointu, Family pointu, k pořádání společenských akcí apod. Samozřejmě něco to stojí, ale intenzivně pracujeme na tom, abychom získali dotace, kde to jde, a až to nejde, hradíme projekty z vlastních zdrojů. Např. CVČ Jabloňka stálo obec pouze 1,1 milionu korun z vlastní kapsy. A nevím, jak vaše děti, ale moje děti jsou za Jabloňku šťastné.

Co mě ale trápí nejvíc, je přesně to, co opozice sama vyřkla: “JEN JSME SE ZDRŽELI”. Projdete-li si zápisy ze Zastupitelstva, zjistíte, že se opozice zdržuje u většiny všech důležitých usnesení, ovšem bez toho, aby navrhla JINÉ řešení a JINÉ usnesení, o kterém by zbytek přesvědčila, že je tím správným. Je velmi snadné se zříct odpovědnosti za vše a jen se zdržet, ale nic to neřeší, pokud nenabídnete alternativu. Při hlasování o vzetí na vědomí zpráv z jednání komisí a výboru je opoziční JEN JSME SE ZDRŽELI obzvláště úsměvné…. na jednáních Zastupitelstva tedy zřejmě spí.

K cílenému útoku pana Krčmaře na JUDr. Marka chci říci následující už i proto, že jsem uváděna jako ta, co se chová, jako by se nic nestalo. Pan Krčmař na každém zastupitelstvu vytahuje jakési konspirační teorie ohledně bývalého pracovního poměru nynějšího starosty a to bez návrhu usnesení a popravdě jen nás okrádá o drahocenný čas. Vždy jsem o tomto pracovním poměru věděla, stejně jako bývalá starostka Valentová a další zastupitelé, a nikdy nebyl na překážku práci, kterou vykonával JUDr. Marek jako místostarosta v minulém volebním období. K mému přesvědčení mě vede i to, že jsem mu denně volala ohledně úkolů, které jsme pro něj jako OPM měli.  A za druhé –  za celé volební období ani jednou nepadla na jednání Zastupitelstva výtka k jeho práci, že by neměl splněn úkol, který mu byl dán. V tomto Zastupitelstvu seděli všichni ti, kteří dnes tak křičí, jak nedostatečně pracoval, aby zakryli chyby ODS nebo své vlastní. Naopak se mnohokrát řešilo pochybení či nesplněný úkol bývalou starostkou, po které jsem osobně uklízela v zakázkách a dotacích celý první rok své funkce a dodnes nemáme vyhráno, že pro její nečinnost nebudeme muset některé dotace vracet.

Osobně mi jde o dobré jméno Medlánek a jejich prospěch, proto nebudu vytahovat kauzy, které by Medlánkám spíše uškodily, než pomohly, jen abych obhájila svou práci před lidmi, kteří si nevidí do úst a kteří jsou odpovědní jen svému egu.

Ano, všichni děláme chyby a děláme je i my, starosta, místostarostka i všichni v OPM. Všichni jsme jen lidé a ano, občas se i opijeme, protože vydržet srážku s blbcem nelze vždy snadno. Pod svou práci se ale nestydíme podepsat jmenovitě a stojíme si za ní. Proto se pod tento text nepodepíši www.obcanepromedlanky.cz, ale Kateřina Žůrková, místostarostka za OPM v tomto volebním období, která věří v to, co dělá a dělá to z vůle voličů, se kterými denně jedná a má představu o tom, co chtějí, jen vždy nechtějí všichni totéž a je třeba volit …

Tagy: