Aktuální stav kolem domu služeb na ulici Podpěrova

O existenci nevýhodného pronájmu domu služeb na ulici Podpěrova, který byl uzavřen v první polovině devadesátých let na dobu 50 let, jsme vás informovali již dříve. Nyní bych rád krátce shrnul, jaká je v této kauze aktuální situace. Naší snahou bylo od začátku změnit podmínky smlouvy tak, aby se stala výhodnou pro obě strany, nikoliv pouze pro společnost Marka. Jako nejlepší a nejčistší se samozřejmě jeví podání žaloby na vyklizení předmětné nemovitosti, jelikož ji dle našeho názoru firma Marka používá bez platné nájemní smlouvy. Bohužel o vyklizení musí rozhodnout soud, což je při předpokládaném využití různých opravných prostředků běh na dlouhou trať. Navíc nelze předjímat výsledek takového soudu a může skončit jak vítězstvím městské části, tak také prohrou, která by mohla mít významný dopad na rozpočet Medlánek (podle našich advokátů i v řádu mnoha milionů korun).

I proto se zastupitelstvo shodlo na tom, že preferuje smírné vyřešení celého problému. Byl vytvořen návrh nové nájemní smlouvy, která zvyšuje nájemné placené městské části společností Marka o téměř 100 000 Kč ročně a zároveň přenáší na společnost Marka veškeré náklady související s opravami a údržbou této nemovitosti. Nový návrh výrazně zlepšuje postavení městské části, byť pro Medlánky samozřejmě není tak výhodný, jako kdybychom tuto budovu pronajímali novému zájemci. V tom nám ovšem brání v minulosti nedostatečně ošetřené právní vztahy ohledně předmětného pronájmu a reálně hrozící nepřiměřené náklady pro případ, že bychom současného nájemce vystěhovávali soudní cestou. Smírného řešení je možné dosáhnout jen kompromisní dohodou s nájemcem a není proto reálné dosáhnout plně tržní výše nájemného nebo zkrácení původně dohodnuté doby nájmu. Je si totiž nutné uvědomit, že společnost Marka k podpisu nové smlouvy nic nenutí. Pokud nepodnikne patřičné kroky městská část, tak společnost Marka bude nadále fungovat dle původní smlouvy, která je pro ni výrazně výhodnější než smlouva nově navrhovaná. Pokud se tedy chceme vyhnout nejistému soudnímu sporu, nezbývá nám než pokusit se vytvořit takový návrh smlouvy, který zlepší postavení městské části, ale současně bude prosaditelný i vůči nájemci.

Rozhodně se ovšem jen kvůli případnému soudnímu sporu nenecháme donutit pouze k zoficiálnění stávající nevýhodné smlouvy. I proto zastupitelstvo na svém 44. zasedání dne 3. 2. 2014 schválilo usnesení, že pokud nepřijme společnost Marka do 30. 6. 2014 nový návrh nájemní smlouvy, tak bude podána žaloba na vyklizení objektu. Veškeré časování akcí je učiněno tak, aby případné právní kroky vedoucí k vyklizení objektu byly zahájeny ještě po dobu mandátu tohoto zastupitelstva. Jelikož hledání shody v současném zastupitelstvu bylo velmi složité, tak není možné případné podání žaloby ponechat až na dalším zastupitelstvu, protože to by mohlo vést k dalším průtahům, případně k pozastavení celé aktivity, pokud by v novém zastupitelstvu nebyla vůle k řešení tohoto problému. O dalším vývoji vás budeme informovat.