Další vývoj v kauze domu služeb na ulici Podpěrova

O vývoji v kauze společnosti Marka a jejího pronájmu domu služeb na ulici Podpěrova jsme vás informovali již dříve, naposledy v dubnu v článku Aktuální stav kolem domu služeb na ulici Podpěrova. Jelikož dění kolem této kauzy neusnulo, přinášíme další krátkou informaci o aktuálním stavu. Dle našich informací byl dne 7. 11. 2014 podán návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva k jednotkám ve druhém nadzemním podlaží tohoto domu ve prospěch společnosti Marka. Převod této části domu, která byla vybudována společností Marka a na její náklady, je nezbytným předpokladem pro to, aby vstoupila v platnost nová nájemní smlouva na první nadzemní podlaží, která přinese naší městské části lepší podmínky (podrobnosti viz dříve zmíněný článek). Po zapsání společnosti Marka do katastru nemovitostí by již nemělo nic bránit tomu, aby vstoupila v platnost také nová, pro městskou část výrazně výhodnější, nájemní smlouva na první nadzemní podlaží.

Samotný prodej druhého nadzemního podlaží a také dohoda o narovnání byly schváleny na zasedání zastupitelstva města Brna konaného dne 7. října 2014 (usnesení Z6/037).