Bioodpad

Bioodpad

Dejte odpadu ještě šanci J ….. tak zní věta v televizní reklamě na tříděný odpad

Ze zahrádky (listí, větve, tráva, ovoce, zelenina, aj.),

z balkonů (nepotřebný obsah z truhlíků, květináčích),

z kuchyně (zvadlé květiny ve váze, ale bez drátků a různých mašliček; zbytek z melounu, slupky od brambor, saláty, natě ze zeleniny, zbytky z ovoce, sypané čaje, káva.. ..),

je nemalé procento odpadu, které skončí v popelnici (mířící do spalovny) a přitom bioodpad je tak potřebný a velice hodnotný. Je to hodnotná surovina na výrobu kompostu.

V Brně existuje Centrální kompostárna v Černovicích. Zde se zpracovává bioodpad se zahrádkářských kolonií, Veřejné zeleně Města Brna i od občanů. Sběr bioodpadu do kompostárny zajišťuje městská společnost Sako. Na www.sako.cz najdete seznam sběrných středisek odpadu v Brně, kam lze tříděný bioodpad dovézt. V kompostárně se bioodpad přeměňuje na kompost. Bioodpad tedy neskončí zbytečně ve spalovně, ale použije se na prohnojení půdy.

Bohužel v Brně nelze bioodpad z kuchyně třídit a odnášet do sběrného dvora společnosti Sako. Bioodpad z kuchyně (z domácností) patří do jiné skupiny odpadů a ty se v Brně netřídí.

„Odpad z kuchyní je zařazen pod k.č. 20 01 08 biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Tento odpad se na sběrných střediscích neodebírá. Na sběrných střediscích se odebírá odpad k.č. 20 02 01 biologicky rozložitelný odpad (skupina 20 02 odpady ze zahrad a parků). Na sběrných střediscích se tedy odebírají zelené odpady ze zahrad a sem může patřit i posbírané ovoce nebo zbytky zeleniny. Odpad původem z kuchyní na sběrné středisko nepatří, tento odpad je součástí směsného komunálního odpadu.“ Toť vyjádření pana Černého, vedoucího odpadového hospodářství města Brna.

Ekologický institut Veronica tuto záležitost chce prověřit a pokusí se situaci změnit.

Občané v Brně mají možnost kompostovat bioodpad z kuchyně na svých zahradách, nebo pomocí komunitních kompostáren a nebo ve vermikompostéru. O tom ale příště.

Podle pracovníka ve sběrném dvoře na ulici Rysova je veliký zájem bioodpad odkládat do kontejneru. Nejvíce kontejner plní nasekaná tráva, listí, větvičky, ovoce, zelenina. Dále sem patří například i odpad z truhlíků, může být i se zbytkovou hlínou. Do bioodpadu na výrobu kompostu nepatří vařené jídlo, tuky, jiný odpad. Třídit odpad je potřeba zodpovědně.

Pracovník ve sběrném dvoře je podle mého, velice vstřícný a pečlivý. Pokud budete mít s jakýmkoli odpadem problém, jak ho roztřídit, ochotně Vám určitě pomůže a poradí.

Otvírací hodiny sběrného dvora na ulici Rysova:

Pondělí:                       13:00 – 17:00

Úterý až Pátek:                       9:00 – 13:00, 13:30 – 17:00

Sobota:                                   8:00 – 12:00

Zdroj: www.kompostuj.cz, komunikace s ekologickou poradnou Veronica, aj