Co bude se statkem?

Nic! Takto by mohla znít stručná odpověď, kterou si však dovolím přece jenom trošku rozvést. Někteří z Vás se zajímají, co se plánuje v areálu bývalého statku (vedle Sýpky), neboť jste zaslechli, že se zde chystá výstavba nového polyfunkčního domu. Tato informace je poněkud předčasná, nikoli však nesprávná. Začátkem června tohoto roku navštívili naši radnici zástupci vlastníka areálu bývalého statku, společnosti PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., s tím, že by nám chtěli představit svůj záměr s využitím tohoto území. Jednalo by se v podstatě o dva funkčně prvním nadzemním podlažím propojené domy s parkovacími stáními v podzemí, obchodními a dalšími komerčními plochami v přízemí a byty v dalších podlažích. Zachován by byl pohled na Sýpku, přičemž mělo být do tvaru „L“ směrem do areálu statku rozšířeno náměstíčko před Sýpkou. Na jednání samotném jsme se nedokázali shodnout na tom, zda je takto plánovaná stavba v souladu s územním, resp. regulačním plánem, když my jsme zastávali stanovisko, že plánovaná stavba je – zejména v počtu nadzemních podlaží – v rozporu s regulačním plánem Medlánek. Stavební společnosti bylo tudíž doporučeno obstarat v tomto směru stanovisko Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR). Za naši městskou část bychom určitě požadovali, aby byla s takovým záměrem výstavby – de facto v blízkosti pomyslného „historického“ centra Medlánek – nejdříve seznámena široká veřejnost. V tomto smyslu jsme se i dohodli se zástupci stavební společnosti, že by připravili prezentaci, se kterou by na veřejné schůzi seznámili občany. Situace se nakonec vyvinula tak, že i OÚPR sdílí náš názor o rozporu plánovaného objektu s regulačním plánem Medlánek, a to v počtu nadzemních podlaží. Jelikož naše městská část nepodporuje případné navýšení podlažnosti v daném místě a stavební společnost nepovažuje nižší objekt za ekonomicky rentabilní, od svého záměru na výstavbu v areálu medláneckého statku prozatím upustila.