Naši kandidáti pro volby do zastupitelstva

Níže naleznete přehled našich kandidátů do komunálních voleb v roce 2014. Profily jednotlivých kandidátů jsou dostupné po “kliknutí” na jejich portrét.

1. JUDr. Michal Marek

Místostarosta, právník Nejvyššího soudu ČR se specializací na smluvní právo, V Újezdech, kandidát OPM na starostu MČ Brno-Medlánky

Před čtyřmi lety jsem nabízel Medlánkám změnu a díky vítězství OPM ve volbách jsem převzal za tuto změnu svůj díl odpovědnosti jako místostarosta městské části. V započaté práci jsem připraven pokračovat a svými dosavadními profesními i osobními zkušenostmi dál usilovat o zkvalitnění péče o Medlánky. Vedle práce na radnici a rozvíjení aktivit OPM se účastním spolupráce brněnských občanských iniciativ a za OPM zastupuji medláneckou veřejnost v procesu schvalování nového Územního plánu města Brna, jehož přípravu se povedlo zastavit.

Po získání středního technického vzdělání a studiu na obchodní akademii jsem absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně, kde jsem po promoci pokračoval ve vzdělávání a složil rigorózní zkoušku se zaměřením na mezinárodní právo obchodní. Již během studií na právnické fakultě jsem sbíral zkušenosti v advokátní kanceláři a absolvoval semestrální studijní pobyt na univerzitě ve Vídni. Po dokončení studia jsem stál u počátků dnes renomované brněnské advokátní kanceláře Coufal, Georges and Partners. Přijetím nabídky z Nejvyššího soudu ČR jsem se přesunul z advokacie do justice, kde jsem se podílel na zásadních rozhodnutích v oblasti závazkového práva. V této souvislosti jsem stál u zrodu spolupráce s nakladatelstvím Wolters Kluwer, kde jsem se publikačně podílel na tvorbě nejrozšířenějšího automatizovaného systému právních informací ASPI. V rámci procedury vstupu ČR do EU jsem byl součástí týmu vedeného soudcem německého Spolkového soudního dvora, kde jsem měl za úkol screening českého procesního práva.

V mládí jsem hrál za Medlánky hokejbal, věnoval se triatlonu a karate, které jsem definitivně přestal trénovat až s nástupem na radnici. Během studia jsem také vedl v Medlánkách tábornický oddíl, se kterým jsem se pravidelně účastnil letního tábora v Chytálkách.

×
1. JUDr. Michal Marek

1. JUDr. Michal Marek

Místostarosta, právník Nejvyššího soudu ČR se specializací na smluvní právo, V Újezdech, kandidát OPM na starostu MČ Brno-Medlánky

2. Kateřina Žůrková

Předsedkyně OPM, zastupitelka, předsedkyně Kontrolního výboru, manažerka jakosti, K Rybníku

V Medlánkách se věnuji organizování řady akcí podporujících místní komunitní život od Medláneckých farmářských trhů přes chod Přírodní zahrady u medláneckého rybníka až po Pálení čarodějnic, Dýňování, Bramborování a jiných. Tohle všechno ovšem děláme jako tým a jsem moc ráda, že jsem byla pověřena vedením tak nadšeného a schopného uskupení.
Jsem brněnská rodačka z Králova Pole, do Medlánek jsem se přestěhovala v roce 2008, do spolku Občané pro Medlánky jsem vstoupila krátce poté čistě z nutkavého pocitu zapojit se do dění kolem sebe.
V pracovním životě se starám o prodejce a nakupující na největším handmade serveru v České Republice – Fler.cz. Využívám zde jak svých zkušeností manažera jakosti, tak svých organizačních schopností matky dvou dětí. A protože jsou mi handmade a tvoření blízké, vedu i tvořivý kroužek pro děti v dětském klubu Medlánci.

×
2. Kateřina Žůrková

2. Kateřina Žůrková

Předsedkyně OPM, zastupitelka, předsedkyně Kontrolního výboru, manažerka jakosti, K Rybníku

3. Mgr. Vladimíra Vespalcová

Zastupitelka, předsedkyně Komise kultury, organizátorka Klubu důchodců, členka Hodového a Kontrolního výboru, učitelka v důchodu, Turistická

Jako místní rodačka se hodlám i nadále věnovat práci v Klubu důchodců, organizovat poznávací zájezdy, cvičení pro seniory a různé kulturní akce pro tento věk. Ve Sboru pro občanské záležitosti a Komisi kultury ve spolupráci s úřadem městské části se chci podílet dále na přáních k životním výročím.
Ze svého dřívějšího zaměstnání učitelky mám trvale kladný vztah ke školní mládeži. Chci udržovat naše hodové tradice a pokračovat v práci s dětmi zejména při nácviku hodových a plesových vystoupení mladé generace.

×
3. Mgr. Vladimíra Vespalcová

3. Mgr. Vladimíra Vespalcová

Zastupitelka, předsedkyně Komise kultury, organizátorka Klubu důchodců, členka Hodového a Kontrolního výboru, učitelka v důchodu, Turistická

4. Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Zastupitel, předseda Komise výstavby, vysokoškolský učitel a autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Hujíčkova

Během uplynulého volebního období se stihlo dokončit mnoho projektů, některé jsou rozpracovány nebo ve fázi přípravy. Osobně jsem měl možnost ovlivnit projekty od herního prvku, sportoviště, školky, školy až po změny v novém územním plánu. Vše, co se podařilo v Medlánkách prosadit a vybudovat, jsou výsledky týmové práce, ve které bych rád i po volbách pokračoval.
Nejsem rodilý Brňák a po studiích jsem si k žití svobodně zvolil Medlánky, městskou část, která je mi sympatická a splňuje moje představy o bydlení a o aktivním rodinném životě.
V současné době působím jako pedagogicko-vědecký pracovník na Fakultě stavební, VUT v Brně. Dlouhodobě se zabývám tepelnou ochranou budov, tedy snižováním energetické náročnosti budov. Byl jsem zapojen v několika grantech a dlouhodobějších projektech jako např. Edukace trvale udržitelného rozvoje stavebnictví. Od roku 2011 jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a jako autorizovaný inženýr pro pozemní stavby provozuji svoji vlastní projekční a posudkovou praxi.

×
4. Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

4. Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Zastupitel, předseda Komise výstavby, vysokoškolský učitel a autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Hujíčkova

5. Mgr. Lucie Slavíková

Středoškolská učitelka, členka Školské rady, Komise školství a Redakční rady Medláneckého zpravodaje, Meruňková

V Medlánkách jsem se sice nenarodila, ale žiji tady od svých pěti let a cítím se tady doma. Vnímám s nadšením proměnu Medlánek za poslední volební období. Mnohá veřejná prostranství prokoukla, dětská hřiště jsou lépe vybavena, další nová přibyla, Medlánky jsou uklizenější, opečovávanější. Jsem ráda, že i já mohou přispět svými nápady, časem a energií k proměnám místa, kde žiji. Kritizovat je jednoduché, podílet se na změnách je těžší a často to pohledem zvenčí všechno dlouho trvá.
Jako učitelka na osmiletém gymnáziu mám blízko zejména k otázkám školství a vzdělávání. Byla bych ráda, aby se naše medlánecká základní škola stala více komunitní – otevřenou, více se začlenila do veřejného života v obci, vytvářela partnerství s ostatními institucemi. Přeji naší škole, aby nové prostory půdní vestavby využila pro vytvoření atmosféry příjemného místa pro vzdělávání i trávení volného času. Pamatuji to tak ze svých školních let a přeji to i našim dětem.

×
5. Mgr. Lucie Slavíková

5. Mgr. Lucie Slavíková

Středoškolská učitelka, členka Školské rady, Komise školství a Redakční rady Medláneckého zpravodaje, Meruňková

6. Bc. Martin Teplan

Radní, business analytik, K Babě

V Medlánkách jsem se sice nenarodil, ani jsem tu neprožil své dětství, avšak po předchozích zkušenostech s bydlením v Praze a v centru Brna na mě zapůsobily trochu jako zjevení. Na Medlánkách oceňuji nejvíce klid. I přesto, že jsou součástí Brna s dobrým dopravním spojením do centra, tak zároveň zůstávají krásným a klidným místem v blízkosti přírody. A proto jsem se vždy stavěl a budu dále stavět proti tomu, aby se z Medlánek staly další Bohunice nebo dopravní spojnice a součást městského okruhu.
V rámci své profese se věnuji analýze rozsáhlých informačních systémů v oblasti bankovnictví a energetiky. Zjednodušeně se dá říci, že hledám způsoby, jak pomocí informačních systémů řešit problémy velkých korporátních společností. Protože i v Medlánkách nám zůstává několik problémů nevyřešených, tak věřím, že mohu pomoci i s jejich řešením.
V předchozích čtyřech letech jsem měl jako člen zastupitelstva a rady možnost získat řadu cenných zkušeností, které, jak věřím, mohu zužitkovat při další práci pro naši městskou část. Myslím, že jsem nejen já, ale i další moji kolegové ukázali, že dovedeme nejen kritizovat, ale také konstruktivně jednat a pozitivní změny, které se podařilo nastartovat během předchozích let, jste jistě zaregistrovali i vy.
Mám za to, že právě nezávislí kandidáti mohou pro dobro městské části pracovat nejlépe, protože se nemusí přizpůsobovat politickým přáním svých nadřízených organizací a mohou jednat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a přání občanů Medlánek.

×
6. Bc. Martin Teplan

6. Bc. Martin Teplan

Radní, business analytik, K Babě

7. Mgr. Jiří Nezhyba

Právník ve společnosti Frank Bold, specializuje se na územní plánování a stavební řád, environmentální právo a svobodný přístup k informacím, Rysova

Pocházím z Hranic, kde jsem byl v letech 2002- 2005 členem zastupitelstva města za nezávislé volební uskupení „Příjemné Hranice“. Odtud mám zkušenosti nejen s chodem radnice na menším městě, ale také jsem byl členem výběrové komise pro granty a příspěvky v oblasti životního prostředí.
Než jsem před 12 lety přišel do Brna, nabíral jsem zkušenosti v Praze jako úředník na odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra a v uprchlickém táboře. V Medlánkách žijeme s rodinou již čtyři roky. Ke spolupráci s OPM jsem se dostal při přípravě námitek proti Aktualizaci územního plánu. A protože má brněnský magistrát nadále v plánu umožnit rozsáhlou výstavbu v naší krásné čtvrti, rád bych vynaložil všechny své síly Medlánky před takovou pohromou ubránit.
Z Franka Bolda mám zkušenosti z velkých případů, v nichž jsem pomáhal hájit práva místních občanů proti zahraničním korporacím a úřadům v kauzách velkých zahraničních investic na zelené louce (např. LG.Philips Displays v Hranicích, TPCA u Kolína nebo Hyundai v Nošovicích). Rovněž jsem spoluautorem publikace „Právem proti korupci“. A celkem nezajímavým detailem je, že jsem si zahrál v několika filmech, např. ve filmu Petra Marka Nic proti ničemu nebo v dokumentu Víta Klusáka Vše pro dobro světa a Nošovic.

×
7. Mgr. Jiří Nezhyba

7. Mgr. Jiří Nezhyba

Právník ve společnosti Frank Bold, specializuje se na územní plánování a stavební řád, environmentální právo a svobodný přístup k informacím, Rysova

8. Dipl.Fyz. Zdeňka Brabcová

Fyzioterapeutka, zakladatelka DK Medlánci, Kytnerova

Do Medlánek jsem se přistěhovala v roce 2000 z Řečkovic. V té době jsem vnímala Medlánky jako okrajovou část Brna. Klidné místo bez velké výstavby, kde život plynul bez větších vzruchů. V době přistěhování do Medlánek jsem pracovala pro německou zdravotnickou firmu jako manager prodeje pro ČR a můj život byl v jednom kole. Netrvalo to dlouho a z malé obce se stala obec s velkou výstavbou, plná mladých rodin, které zde našly své bydlení.

V roce 2007, kdy jsem nastupovala na mateřskou dovolenou, jsem se začala zajímat o to, jak tuto dobu trávit aktivně. Bohužel tehdy nefungovalo v Medlánkách žádné zařízení druhu dětského centra, a tak začala vznikat myšlenka něco pro maminky z Medlánek založit. Netrvalo to dlouho a v roce 2008 jsem se podílela na založení Dětského klubu Medlánci. Klub organizuje řadu aktivit zejména pro děti a jejich rodiče od alternativní péče o předškolkové děti v klubíku Rosnička, přes několikadenní pobyty s uceleným programem mimo Brno, odpolední i dopolední kroužky a cvičení pro děti od narození až do školního věku, až po příměstské tábory, lampiónové průvody, dětské dny a řadu dalšího.

Po volbách se chci i nadále věnovat hlavně medláneckým dětem, snažit se pro ně vytvořit příjemné prostředí, kde by mohly trávit svůj volný čas. Ráda bych také rozšířila naše aktivity na další věkové skupiny medláneckých obyvatel.

×
8. Dipl.Fyz. Zdeňka Brabcová

8. Dipl.Fyz. Zdeňka Brabcová

Fyzioterapeutka, zakladatelka DK Medlánci, Kytnerova

9. Mgr. Kateřina Bukovjanová

Redaktorka a učitelka, členka Redakční rady Medláneckého zpravodaje, V Újezdech

Do Medlánek jsem se přestěhovala ze sousedních Ivanovic, protože mám tuto část Brna prostě ráda, vyhovuje mi okolní příroda i snadná dostupnost do centra města. A po osmi letech, co zde bydlím, je to tady ještě lepší, než jsem doufala. Protože si uvědomuju, že nic z toho, co kolem sebe vidím, využívám a z čeho mám radost, není samo sebou, že za tím stojí spousta práce řady aktivních a nelhostejných lidí, rozhodla jsem se do toho sama taky aktivně zapojit. Cesta skrze Občany pro Medlánky mi přišla nejvíc přímá.
V minulosti jsem pracovala jako redaktorka Literárních novin, baví mě učit vysokoškolské i středoškolské studenty a psát recenze a kritiky na současnou beletrii. Od loňského roku se rovněž aktivně podílím na založení nové Základní školy Letokruh, kam chodí moje starší dcera.

×
9. Mgr. Kateřina Bukovjanová

9. Mgr. Kateřina Bukovjanová

Redaktorka a učitelka, členka Redakční rady Medláneckého zpravodaje, V Újezdech

10. Ing. Klára Drápalová

Projektový manažer evropských dotací, Hrušňová

Moje cesta vedla do nového sídliště v Medlánkách v roce 2010 z Králova Pole, kde jsem se narodila. Později jsem se přestěhovala do ovocného sídliště, kde bydlím nyní. Medlánky mi velmi přirostly k srdci a vím, že jsou místem, kde bych chtěla zůstat. Už pro mě nejsou jen hezkým místem k bydlení, jsou také místem s blízkostí přírody, která vyzývá k procházkám a příjemnému odpočinku, místem, kde ráda trávím svůj volný čas s kamarády, sousedy a známými a místem se sportovním vyžitím, hracími plochami pro děti každého věku a aktivními sportovci. Líbí se mi také medlánecké tradice, ať už třeba krásné hody nebo farmářské trhy. Když jsem blíže poznala práci Občanů pro Medlánky, kteří do Medlánek vnesli spoustu energie, změn, nápadů a aktivního zapojení, věděla jsem, že chci být součástí této skupiny lidí, kteří pracují na pozitivních změnách pro Medlánky. Již šest let pracuji v oblasti dotací a veřejné podpory jako projektový manažer a chci svoje znalosti využít k prospěchu a rozvoji Medlánek. Vidím kolem sebe, kde všude by se dalo ještě Medlánkám pomoci a hlavně mám chuť a čas tyto změny realizovat.

×
10. Ing. Klára Drápalová

10. Ing. Klára Drápalová

Projektový manažer evropských dotací, Hrušňová

11. Mgr. Šárka Nezhybová

Ředitelka Lesní mateřské školky Sýkorka, Rysova

Medlánky, kde s rodinou bydlíme od roku 2010, jsou pro mě místem, kde se snoubí vše, co považuji za důležité pro život: komunitní každodenní cvrkot, přátelé a známí všude kolem, příroda na dosah ruky, místo hluku aut houkání sovy, kulturní a společenský život pro všechny věkové kategorie…
Hned po vysoké škole jsem nastoupila manažerskou dráhu v Ekologickém právním servisu (nyní Frank Bold), kde jsem vedla tým 10 lidí a měla na starosti fundraising, public relation, personalistiku, office management a facilitaci. V současné době pečuji o své tři děti a zároveň vedu Lesní mateřskou školku Sýkorka v Brně-Řečkovicích, kterou jsem před třemi lety založila. Organizačně tedy pečuji o skupinu dětí, komunitu rodičů, o naše sousedy, blízkou veřejnost a o přírodu kolem nás. O to vše chci pečovat i tady v Medlánkách, ve svém domově.
Ve volném čase se také věnuji ochotnickému divadlu.

×
11. Mgr. Šárka Nezhybová

11. Mgr. Šárka Nezhybová

Ředitelka Lesní mateřské školky Sýkorka, Rysova

12. Ing. Josef Ptáček

Starosta Sokola Brno-Medlánky, Meruňková

Od roku 1991 jsem starostou Sokola Brno-Medlánky, a proto je mojí prioritou podpora medláneckého rekreačního sportu všech věkových kategorií od žáků až po seniory. Kromě indoorových sportů a her chceme podporovat i rekreační sporty v krásné okolní medlánecké přírodě – turistiku, nordic walking, přespolní běh, cyklistiku, v zimě běžecké lyžování (běžecké stopy). S tím souvisí ve spolupráci se sousedními městskými částmi budování cyklostezek jak směrem k centru města, tak i v okolní přírodě (např. na brněnskou přehradu).

×
12. Ing. Josef Ptáček

12. Ing. Josef Ptáček

Starosta Sokola Brno-Medlánky, Meruňková

13. Ing. Jana Hušková

Terapeut a kouč osobního rozvoje, Suzova

Medlánky… Přestěhovat se sem z neútulného a zcela neosobního sídliště v Bystrci považuji za jeden z nejlepších nápadů v mém životě. Naše čtvrť je dobré místo pro život – s trochou nadsázky občas říkám, že k dokonalosti tu chybí jen kostel a pošta – a jsem opravdu ráda, že moje rodina může už čtrnáctý rok žít právě tady. Takže mi není jedno, co se s Medlánkami děje. Přivítala jsem tedy možnost stát se součástí zdejšího dění a podílet se na aktivitách, které pro nás členové sdružení Občané pro Medlánky dělají. Často svým klientům říkám, že jak budou žít, je jen na nich. Mají právo volby, zda si budou jen stěžovat a přijmou roli oběti, nebo se rozhodnou něco změnit, aby byl jejich život lepší. Jsem rozhodně pro druhou možnost. Kostel tu nejspíš nepostavíme, ale kdo ví…?

×
13. Ing. Jana Hušková

13. Ing. Jana Hušková

Terapeut a kouč osobního rozvoje, Suzova

14. Vendula Veselá

Zdravotní sestra ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, Podpěrova

Před lety jsme se přestěhovali do Medlánek a založili tady rodinu. Cítím se tady už dlouho doma, s radostí se procházím Medlánkami i jejich okolím a ráda se budu i nadále podílet na jejich „opečovávání“ .

×
14. Vendula Veselá

14. Vendula Veselá

Zdravotní sestra ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, Podpěrova

15. Ing. Radek Horký

Osoba samostatně výdělečně činná v oblasti administrativních služeb, Obůrky

Jako místní rodák vnímám obrovské změny, kterými Medlánky za poslední roky prošly. Doby mého dětství, kdy rybník byl přístupný pouze dírou v plotě a hlídač nás pěkně proháněl a Zámecký park byl zarostlý keři tak, že nebylo vidět cesty, jsou naštěstí dávno pryč. Možnosti, které dnes rodiče a děti v Medlánkách mají, jsme si tehdy neuměli vůbec představit a jsem moc rád, že můžu žít v tak příjemné a pro aktivní život na možnosti bohaté části Brna.
Zastávám názor, že vždy je možné něco zlepšit a posunout kupředu. Svou činností bych chtěl přispět ke zlepšování nabídky aktivního života občanům Medlánek. Výhodou mi mohou být zkušenosti, které jsem nasbíral během své mnohaleté činnosti jednatele zahraniční společnosti a v dalších manažerských postech v privátním sektoru a také potřeby a přání mého nejmladšího syna, se kterým se téměř denně po Medlánkách pohybujeme.

×
15. Ing. Radek Horký

15. Ing. Radek Horký

Osoba samostatně výdělečně činná v oblasti administrativních služeb, Obůrky