Opozice nám důvěřuje

Politika je nevděčná práce. Můžete být čestní jako Mirek Dušín, můžete se snažit sebevíc, ale nikdy nedovedete vyhovět všem. Protože to, co se jednomu zdá jako skvělý nápad, je pro jiného noční můrou a dalším je to pro změnu úplně jedno. K tomu se do vás naváží političtí oponenti, kteří rádi využijí jakéhokoliv zaváhání k tomu, aby poukázali na vaši neschopnost, nekompetentnost nebo dokonce domnělé zlé úmysly. Pokud už tedy tuto práci chcete dělat, musíte se s tím smířit a snažit se fungovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Odměnou vám pak může být, pokud:

  • Voliči jiných stran uznají, že to s vámi není tak hrozné, apokalypsa nenastala a vlastně všechno tak nějak funguje.
  • Vaši voliči nelitují svého hlasu a vidí, že se snažíte plnit svůj program, byť se to nemusí podařit vždy na 100%.
  • Získáte důvěru svých politických konkurentů, kteří uznají, že vše děláte správně a v souladu se zákonem.

A právě toho posledního, z určitého pohledu nejvyššího, uznání se nám dostalo na zasedání zastupitelstva 4. února. Zastupitelstvo má totiž za účelem kontroly sebe sama, rady, finančního výboru a komisí přímo ze zákona zřízen zvláštní orgán – kontrolní výbor. Jelikož plně uznáváme právo opozice na kontrolu veškeré naší činnosti, byl kontrolní výbor obsazen většinově opozicí a z 5 členů má naše koalice OPM a KDU-ČSL pouze jediného člena a nemáme tak na chod tohoto výboru prakticky žádný vliv.

Bohužel se však kontrolní výbor od voleb zatím z řady důvodů1 nesešel a zastupitelstvo ani rada tak nemá žádnou oficiální zpětnou vazbu ohledně své činnosti v minulých měsících. Tuto neuspokojivou situaci jsme se pokusili napravit právě na únorovém zasedání, kde byl přednesen návrh usnesení, aby zastupitelstvo pověřilo Mgr. Vespalcovou (OPM) svoláním kontrolního výboru. Ten by tak mohl začít vykonávat jemu svěřené kompetence.  Jaké však bylo naše překvapení, když pro tento návrh „zvedlo ruku“ pouze 7 koaličních zastupitelů2 a opozice se postavila doslova jako jeden muž proti (v zastupitelstvu je zdržení se fakticky stejné jako hlasování proti) tomu, aby se kontrolní výbor vůbec sešel.

Toto chování opozičních zastupitelů si nedovedu vysvětlit jinak, než že mají k naší práci absolutní důvěru a považují proto provádění kontroly za zbytečné. Mohli bychom být tímto přístupem polichoceni, avšak nejen já bych spíše uvítal, pokud by opozice začala pracovat v orgánech, do kterých byla zvolena a v nichž slíbila pracovat. Pokud o tuto práci zástupci opozice nemají zájem, mohou nám to otevřeně říct a zastupitelstvo může obsazení kontrolního výboru změnit tak, aby jeho činnost nebyla paralyzována a mohl plnit svoji funkci, jak mu to ukládá zákon.

Martin Teplan
Radní za OPM


1 Jednání výboru svolává jeho předseda, kterým byla zvolena Mgr. Valentová. Ta však záhy onemocněla a je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Navíc byla v prosinci kvůli určitým skutečnostem, týkajících se jejího působení v minulém volebním období, z funkce předsedy výboru odvolána. Byť byli zástupci opozičních uskupení při odvolání Mgr. Valentové vyzváni, aby předložili své návrhy na nového předsedu, tak jsme z jejich strany zatím žádný návrh nedostali. Jediným způsobem svolání výboru se tak stal právě podnět zastupitelstva, které může pověřit jiného člena výboru, aby jeho jednání svolal.

2 V době hlasování nebyli bohužel dva koaliční zastupitelé z důvodu jiných pracovních záležitostí přítomni a bylo proto nutné, aby tento návrh podpořil ještě alespoň jeden opoziční zastupitel.