Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva

Rádi bychom Vás pozvali na 15. zasedání zastupitelstva naší městské části, které se bude konat ve středu 9. prosince 2015 od 18 hodin ve velkém sále SC Sýpka.

Ústředním bodem tohoto zasedání bude schvalování rozpočtu naší městské části na rok 2016. Návrh vypracovaný vedením městské části již nějakou dobu visí na úřední desce a zároveň byl projednán jak finančním výborem ZMČ, tak radou, přičemž oba tyto orgány doporučily schválení rozpočtu. Rád bych na tomto místě upozornil, že k návrhu rozpočtu se mohou vyjadřovat všichni občané městké části, a proto pokud máte k připravenému návrhu jakékoliv připomínky, tak nám je prosím sdělte. To můžete udělat buď zasláním připomínek na ÚMČ (ať už osobně, poštou či emailem) nebo osobním prezentováním připomínek na jednání zastupitelstva. Vzhledem k možnosti zvážení úprav je samozřejmě preferovanou variantou, pokud nám o svých připomínkách dáte vědět předem. Samotnému jednání o rozpočtu bude předcházet několik rozpočtových opatření týkajících se ještě roku letošního.

Kromě bodů týkajících se rozpočtu očekáváme také zprávu od tajemníka MČ, který by se měl vyjádřit k obviněním vůči starostovi vzneseným na minulém zasedání zastupitelstva opozičním zastupitelem Ing. Fukou (více informací k tomuto obvinění viz stručné shrnutí 14. zasedání ZMČ). Očekávali jsme také zařazení bodu týkajícího se situace okolo možnosti vykonávat uvolněnou funkci v zastupitelstvu společně s další výdělečnou činností na vedlejší úvazek, kterážto otázka byla taktéž otevřena na posledním jednání zastupitelstva. Nicméně návrh na zařazení tohoto bodu na program jednání nebyl nikým přednesen, takže neočekávám, že by mělo dojít na jeho projednávání.

Kompletní návrh programu zasedání zastupitelstva naleznete na stránkách MČ Brno-Medlánky.

Těšíme se na setkání s Vámi.