Pozvánka na ustavující jednání zastupitelstva

Vážení medlánečtí,

rádi bychom vás pozvali na ustavující zasedání zastupitelstva městské části Brno-Medlánky, které se koná v pondělí 10. listopadu 2014 od 17 hodin v prostorách Společenského centra Sýpka. Na tomto zasedání budou zastupitelé v novém složení skládat svůj slib a následně budou ze svého středu volit starostu, místostarostu a radní. Poté budou voleni také členové Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva.

Budeme rádi, pokud se s vámi setkáme nejen při tomto lehce slavnostním zasedání, ale také při dalších řádných jednáních zastupitelstva naší městské části. Chtěli bychom, abyste se i vy co nejvíce zapojili do chodu naší obce a rádi si kdykoliv poslechneme vaše konstruktivní názory, podněty či připomínky.

Těšíme se na setkání s vámi.