Medlánky mají nového starostu a místostarostku

Měsíc po volbách do místního zastupitelstva obce si Medlánky bez větších průtahů zvolily nové vedení radnice. Po povolebních jednáních zástupců vítězné OPM se všemi politickými subjekty zvolenými do zastupitelstva došlo k uzavření koaliční dohody s KDU-ČSL. Všechny ostatní strany (ODS,  Zelené Medlánky a ČSSD) zůstaly v opozici. Kromě záruky konstruktivní spolupráce v rámci Medlánek získávají Medlánky koalicí OPM a KDU-ČSL  také další kontakt na zastupitelstvo města Brna, kde bude KDU-ČSL členem radniční koalice. Věříme, že se nám podaří navázat korektní spolupráci i s dalšími stranami, a to i přesto, že nebudou našimi přímými koaličními partnery.

Ustavující zasedání zastupitelstva městské části Brno–Medlánky konané 10. listopadu 2014 zvolilo starostou obce JUDr. Michala Marka, proti kterému nebyl postaven žádný protikandidát. Na pozici místostarosty byly navrženy kandidátky tři – bývalá starostka Mgr. Alena Valentová, kandidátka Strany Zelených Ing. Ludmila Podracká a kandidátka OPM Kateřina Žůrková. Novou místostarostkou Medlánek byla jednoznačnou většinou zvolena Kateřina Žůrková.

Dále byla dovolena pětičlenná Rada MČ Brno-Medlánky, jejímiž členy jsou dle zákona automaticky starosta a místostarostka.  Novými (i staronovými) radními se stali

 • Augustin Dobeš
 • Mgr. Vladimíra Vespalcová
 • Bc. Martin Teplan

Nyní je tedy rada usnášeníschopná a může začít vykonávat svoji činnost. Posledními orgány, které bylo nutné v rámci ustavujícího zasedání zastupitelstva zvolit, byly Kontrolní a Finanční výbor. V obou případech se zastupitelstvo usneslo, že na základě předchozích zkušeností s neuspokojivou docházkou bude v každém výboru pouze pět členů. V rámci dobrých tradic byly výbory obsazeny tak, aby Kontrolní výbor připadl opozici a Finanční výbor koalici. Při volbě členů bylo přihlédnuto k zastoupení jednotlivých politických subjektů v zastupitelstvu a také ke zkušenostem konkrétních kandidátů. Bylo také zohledněno zákonné omezení, že předsedou výboru musí být člen zastupitelstva.

Kontrolní výbor byl zvolen v následujícím složení:

 • Mgr. Alena Valentová, MPA (ODS) – předsedkyně výboru
 • Ing. Ivan Melichar (ČSSD)
 • Ing. Marek Menšík (Zelené Medlánky)
 • Ing. Juraj Musil (Zelené Medlánky)
 • Mgr. Vladimíra Vespalcová (Občané pro Medlánky)

Finanční výbor byl zvolen v následujícím složení:

 • Bc. Martin Teplan (Občané pro Medlánky) – předseda výboru
 • Ing. Klára Drápalová (Občané pro Medlánky)
 • Ing. Eva Jagelská (Zelené Medlánky)
 • Ing. Leoš Svojanovský (KDU-ČSL)
 • Ing. Stanislav Krčmař (ODS)

Závěrečným bodem programu bylo stanovení výše odměn neuvolněných zastupitelů. Tyto byly stanoveny ve stejné výši jako v minulém volebním období, přičemž zůstalo zachováno pravidlo, že pokud má zastupitel více funkcí, dostává odměnu pouze za jednu funkci, tu nejvyšší. Jedinou výjimkou je základní odměna zastupitele, která se vyplácí vždy a všem zastupitelům. Schválené výše odměn jsou následující

 • člen zastupitelstva – 660 Kč,
 • člen výboru zastupitelstva nebo komise rady – 800 Kč,
 • předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady – 1000 Kč
 • člen rady – 1400 Kč.

Zasedání zastupitelstva mělo slavnostní ráz, všech 15 zastupitelů skládalo slib, nechybělo poděkování a květiny pro odstupující starostku. Nedošlo k žádné názorové rozepři ani projevům nesouhlasu s tím, co bylo navrhováno nebo řečeno. Celkově jednání proběhlo v klidném, konstruktivním duchu a pevně věříme, že tato atmosféra vydrží i v budoucnu. Rádi bychom také poděkovali všem občanům, kteří se ustavujícího zasedání zúčastnili, a věříme, že se nejen s nimi setkáme i na dalších zasedáních.