Jak vznikala koalice v Medlánkách

Po zveřejnění našeho článku s informacemi z ustanovujícího zastupitelstva jsme se setkali s dotazy, proč jsme se rozhodli vytvořit koalici společně s KDU-ČSL. Proč jsme se nerozhodli „vládnout“ sami, proč jsme si nevybrali za partnera někoho jiného nebo proč jsme nevytvořili tzv. duhovou koalici jako v minulém volebním období. Protože by odpověď na tyto otázky mohla být zajímavá pro širší publikum, rozhodl jsem se k této problematice napsat článek.

Volební zisk našeho sdružení v letošních volbách byl pro nás příjemným překvapením a také oceněním předchozích čtyř let práce nejen na radnici, ale i při organizaci dalších akcí s radnicí nesouvisejících. Zároveň nám bylo okamžitě jasné, že při tomto volebním výsledku bude veškerá odpovědnost za řízení Medlánek pouze na nás, jelikož máme k dispozici nadpoloviční většinu zastupitelských mandátů.

To by mohlo svádět k tomu, abychom nevytvářeli žádnou koalici, protože co se bude v následujících letech odehrávat, ať už pozitivního nebo negativního, půjde tak jako tak za námi. I přesto jsme se ovšem rozhodli, že lepší variantou bude spojit své síly ještě s další stranou či stranami. Byť jsme nutně nepotřebovali další hlasy, je vždy výhodnější, pokud máte v zastupitelstvu více hlasů než těsnou většinu. Specifikem hlasování na obecní úrovni je totiž to, že pro schválení jakéhokoliv usnesení je nutné získat nadpoloviční většinu hlasů všech zastupitelů, a to bez ohledu na to, kolik zastupitelů se hlasování účastní. V extrémním případě může vládnutí s 8 mandáty znamenat to, že jakmile jeden ze zastupitelů onemocní, nedokážete nic prosadit (pokud by se opozice rozhodla návrhy blokovat). Dalším přínosem vytvoření koalice je získání dalších aktivních osob, které mohou být zajímavé např. svými zkušenostmi nebo tím, že mohou vnést jiný pohled na projednávanou problematiku. Neméně důležitým důvodem proč přibrat koaličního partnera, je získání lepších kontaktů na členy „velkého“ zastupitelstva, protože řada věcí je bohužel rozhodována na městě.  Věříme, že s řadou členů „velkého“ zastupitelstva se dovedeme dohodnout sami. Ať už se jedná o Žít Brno, jehož některé členy známe ze setkání občanských sdružení, hnutí ANO, které v Medlánkách nekandidovalo, ale jeden z jejich zastupitelů bydlí v Medlánkách nebo třeba i Strany Zelených, s jejichž zastupiteli ve „velkém“ zastupitelstvu jsme měli vždy korektní vztahy. Nicméně možnost kontaktu po stranické linii je také cenná a straničtí zastupitelé budou jistě vstřícnější, když je o pomoc požádá člen vlastní strany než nezávislý kandidát.

Při výběru potenciálních koaličních partnerů jsme vycházeli ze svých zkušeností z předcházejícího volebního období. Především na personální úrovni jsme vyhodnocovali, s kým se nám spolupracovalo dobře, kdo jednal konstruktivně a kdo si myslíme, že bude největším přínosem. Po vnitřních debatách jsme dospěli k tomu, že za současné situace jsme schopni v radě spolupracovat s p. Dobešem (KDU-ČSL) a také s bývalou starostkou Mgr. Valentovou (ODS). Oba byli v radě v minulém období a spolupráce s nimi probíhala v konstruktivním duchu. V obou případech se navíc jedná o velmi zkušené politiky, kteří mají z předchozích let celou řadu znalostí i kontaktů.  Při vzájemných jednáních se nám podařilo dospět k dohodě pouze s p. Dobešem, který naši nabídku na koaliční spolupráci přijal. V případě Mgr. Valentové (respektive ODS) se nám nepodařilo nalézt potřebnou shodu a ODS proto zůstala v opozici.

Můžete se ptát, proč jsme místo v radě, které nepřijala Mgr. Valentová, nenabídli někomu ze Zelených Medlánek nebo ČSSD. Důvodem je, že v současné době nedovedeme říct, nakolik dobrou spolupráci lze od zástupců těchto subjektů očekávat. Všichni zastupitelé Zelených Medlánek jsou bývalými členy OPM, se kterými jsme se rozešli právě kvůli tomu, že jsme nedokázali vzájemně spolupracovat. Tito se poté rozhodli kandidovat samostatně a svou kampaň postavili především na tom, že nesouhlasí s tím, jakým způsobem byly Medlánky vedeny v minulém volebním období. Proto se nám v současné době jeví koaliční spolupráce jako těžko realizovatelná. ČSSD pak v našich očích zatím doplácí na chování svých zastupitelů v minulém volebním období. Byť došlo ke změně vedení a i nově zvolený zastupitel za ČSSD nemá s těmi předchozími mnoho společného, potřebujeme nejprve zjistit, co můžeme od „nové“ ČSSD očekávat. To jsou také důvody, proč z našeho pohledu nebylo možné vytvořit ani duhovou koalici všech stran.

Opozice se ovšem nemusí ničeho bát. Hodláme s nimi v maximální možné míře spolupracovat a jsme připraveni podpořit všechny dobré návrhy. Při volbě do výborů zastupitelstva jsme v maximální možné míře zohlednili žádosti opozičních subjektů a snažili jsme se i o zachování proporcionality zastoupení. Stejným způsobem se míníme zachovat i v případě komisí, které bude jmenovat rada.

Pevně věříme, že koalice mezi OPM a KDU-ČSL je tou nejlepší volbou pro Medlánky, kterou bylo možné v současné době dojednat. KDU-ČSL bereme jako rovnoprávného partnera a rozhodně se za čtyři roky nebudeme vymlouvat, že jsme něco (ne)udělali, protože jsme byli v koalici a náš partner nám to neumožnil. To stejné očekáváme i od KDU-ČSL. Do koaličního svazku vstoupily obě strany dobrovolně a v případě neshod může kterákoliv strana svazek opět opustit.

Tagy: ,