Rozhovor se starostou

MEDLÁNKY MĚ BAVÍ

Jaké byly uplynulé čtyři roky z pohledu starosty Medlánek?

Pokud bych je měl charakterizovat jediným slovem, byly nepředvídatelné. Nikdo nečekal, že se nejdříve skoro zastaví svět a nic nebude normálně fungovat, že díky tomu dojde k osekávání našich zdrojů financování, omezení fungování úřadů i dodavatelů, že začne být nedostatek základních věcí, aby potom následně vše dramaticky zdražilo, a nakonec jsme byli uvrženi do nejistoty, zda my i naši obyvatelé zvládneme udržet provoz veřejných budov i domácností z hlediska dodávek energie. Alespoň pokud jde o plánované investice, dopadlo toto volební období nakonec nad očekávání dobře a většina projektů se podařila dotáhnout do konce.

Ze kterých tří věcí, které se během Tvého starostování povedly, máš Ty osobně největší radost?

Největší radost mám z toho, jak se v Medlánkách za poslední roky proměnila atmosféra. Nikdo už moc neřeší, z jaké části kdo je, a Medlánečtí vnímají svou městskou část zase jako jeden celek. Lidé se už nedělí na původní a nové obyvatele. Snažíme se v Medlánkách vytvářet podmínky pro setkávání lidí a komunitní život a věřím, že i tím jsme dobré atmosféře v Medlánkách aspoň trošku přispěli. A velkou radost mám také z ubránění Medlánek proti tranzitním komunikacím. To je velký a dlouhý boj v rámci přípravy nového územního plánu, který vlastně nikdy nebude u konce. A třetí radost je, že se nám podařilo dát dohromady dobrý profesionálně pracující tým, který o Medlánky pečuje.

Máš na mysli tým pracovníků radnice, nebo zastupitelů?

Zastupitele si nelze vybrat, tady rozdávají karty voliči. Musím ale říct, že v dosluhujícím zastupitelstvu byla tvůrčí atmosféra bez neustálých konfliktů známých z minulého období a i to mělo pozitivní vliv na množství a kvalitu vykonané práce. Měl jsem ale na mysli zaměstnance radnice, ať už úředníky nebo pracovníky naší údržby. Tam se nám postupně podařilo poskládat opravdu funkční, akční a profesionální sestavu. Ale je to živý organismus, se kterým je třeba stále pracovat. A neméně důležitý je také tým našeho spolku Občané pro Medlánky. Je to parta aktivních lidí, kteří se ve svém volném čase věnují zlepšování života v Medlánkách a kteří mě vlastně na nápad kandidovat na starostu přivedli. Bez nich by spousta věcí v Medlánkách vůbec nevznikla.

Proč v těchto volbách kandiduješ nejen v Medlánkách, ale také na magistrát?

Měl jsem možnost kandidovat do sněmovny i do senátu, ale já nikam odcházet nechci. Můj svět jsou Medlánky a i v případě úspěchu ve volbách do Zastupitelstva města Brna bych rád zůstal starostou Medlánek a řadovým zastupitelem města. Cílem mé kandidatury do města je pomoci prosadit myšlenky zajímavého a energického týmu lidí, kteří mohou obyvatelům města a Medlánek zlepšit podmínky pro život.

A proč by Tě měli lidi volit v Medlánkách i do Zastupitelstva města Brna?

Je to příležitost pro Medlánky, aby se jejich starosta stal současně zastupitelem města a mohl za jejich zájmy bojovat tam, kde se o mnohých věcech rozhoduje. Překvapuje mě, že Medlánečtí s námi aktivně bojují proti nesmyslům v návrhu nového územního plánu a následně do města volí ty, kteří tam tyto změny přes jejich odpor prosazují. Přijal jsem nabídku kandidovat za koalici Lidovců a Starostů, která mi pomáhala s ochranou Medlánek už poslední čtyři roky.

Je něco, co se Ti ve funkci starosty nepodařilo?

Pořád ještě vnímám jistý prostor ke zlepšování stavu obecních budov, zeleně, mobiliáře, veřejných prostranství i občanské vybavenosti, což vyžaduje postupné investice v řádu desítek a stovek milionů korun a spoustu práce. Tady cítím i po letech starostování dluh, který nebylo reálné v našich možnostech splatit, i když jsme s tím hodně pohnuli a oproti jiným městským částem se snad nemáme za co stydět.

Jaký je tedy z tvého pohledu největší úkol pro následující čtyři roky?

Úkolů je spousta, ale tím největším je už několik let boj proti návrhu nového územního plánu. Je třeba se zaměřit mj. na lokalitu Technoparku, kde má vzniknout masová výstavba malometrážních bytů, což může vést až ke zdvojnásobení počtu obyvatel Medlánek. Předcházet bude studie území, u jejíhož vzniku chceme od počátku být a maximálně ji ovlivnit. Ideální by bylo, kdyby se podařilo změnit současné plány města, Technopark by se dostavěl v původní podobě jako prostory pro vědu a výzkum a jen v menší části se zde postavily byty. Nejlépe nejen malé, ale také velkometrážní, do kterých by se mohly nastěhovat větší rodiny místních obyvatel, které se pro jejich nedostatek stěhují jinam, ačkoli by v Medlánkách rády zůstaly. A dalším velkým úkolem je rozběhnout projekty na výstavbu domova pro seniory, nové tělocvičny, školy pro lokalitu Technoparku a přístavbu školy. Většina z těchto projektů čeká právě na to, až nový územní plán vymezí vhodný pozemek pro jejich realizaci.

Mají Medlánky možnost v této těžké situaci pomoci lidem s růstem životních nákladů?

Co můžeme ovlivnit z úrovně městské části, jsou jen drobnosti, ale jde o důležitý symbol toho, že nám problémy místních nejsou lhostejné. Nebudeme tedy pro příští rok zvedat nad aktuálně stanovenou hranici žádné nájemné, platby a poplatky, na které máme vliv. Navýšíme finanční podporu klubu seniorů a dalších spolkových aktivit a udržíme cenu námi podporovaných kroužků. Finančně podpoříme také místní pobočku knihovny tak, aby byly její služby dostupné pro všechny od dětí po seniory. A pokud to legislativa umožní, rádi bychom v nové situaci s drahými energiemi pomohli tomu, aby mohli lidé se solárními panely sdílet své energetické přebytky za oboustranně výhodných finančních podmínek se svými sousedy.

JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky

Rozhovor profilovka