Informace o výši zastupitelských odměn

Jak jsme slíbili v našem předvolebním programu, zveřejňujeme příjmy Vašich zástupců ve volených funkcích v orgánech MČ Brno-Medlánky:

Funkce Před zdaněním Po zdanění Možné maximum
Starostka (uvolněná) 45.863 33.563 45.863*
Místostarosta (uvolněný) 38.689 28.618 38.689*
Zastupitel, který je současně radní 2.027 1.804 2.195
Zastupitel, který je současně předseda výboru či komise 1.627 1.448 1.862
Zastupitel, který je současné člen výboru či komise 1.427 1.270 1.691
Zastupitel bez další funkce 627 558 627

* Odměny uvolněných zastupitelů nejsou stanoveny maximální výší, ale konkrétní částkou

Uvedené odměny stanoví nařízení vlády č. 37/2003 Sb. paušální částkou, ke které se připočítává příplatek podle počtu obyvatel dané obce (městské části). V případě starosty a místostarosty je výše stanovena pevnou částkou, v případě ostatních členů zastupitelstva její maximální výší, přičemž zastupitelstvo dané obce (městské části) stanoví následně konkrétní výši odměny. V MČ Brno-Medlánky jsme přistoupili ke snížení těchto odměn oproti minulému období a zamezili jsme jejich kumulaci, což znamená, že je-li někdo současně například členem rady i předsedou výboru, náleží mu pouze příslušná nejvyšší odměna a nikoli součet odměn za všechny funkce. Na rozdíl od mnoha obcí a jiných městských částí je odměna poskytována jen zastupitelům, nikoli členům či funkcionářům z řad laické či odborné veřejnosti. Co se týče odměn starostky a místostarosty, došlo s účinností od 1. 1. 2011 změnou příslušného nařízení vlády k jejich snížení o pět procent v souvislosti se snahou o úspory ve státní sféře. Hodnoty u odměn zastupitelů po zdanění jsou přibližné a mohou se v řádu několika desítek korun lišit v závislosti na počtu dětí či dalších z pohledu daňových předpisů významných okolnostech u toho kterého zastupitele.