Nové vedení OPM

Ve středu 26. 9. 2012 se konala Valná hromada OPM. Jedním z hlavních projednávaných bodů bylo zvolení nového výboru našeho občanského sdružení. Volba byla vynucena vypršením mandátu předchozího vedení ve složení Ladislav Žuja (předseda), Michal Marek a Libor Fuka (místopředsedové).

Volba proběhla v souladu s naším dlouhodobým směřováním, kdy se snažíme o zastupování všech obyvatel Medlánek a v novém vedení se objevují zástupci z různých koutů naší městské části. Pro následující dvouleté období byli zvoleni:

  • Kateřiná Žůrková (předseda)
  • Lucie Slavíková (místopředseda)
  • Martin Mohapl (místopředseda)
Všem zvoleným přejeme hodně úspěchů v jejich nové roli a předchozímu vedení děkujeme za dobře odvedenou práci v období minulém.