Poděkování

Rádi bychom poděkovali Vám všem za přízeň, kterou jste nám v loňském roce prokázali, a těšíme se na setkání v roce novém.

Za celoroční spolupráci na našich projektech děkujeme všem zaměstnancům úřadu Brno-Medlánky.

A za  neutuchající zásobu ilustračních i dokumentárních fotografií, kterou poskytuje našemu sdružení zdarma, děkujeme paní Blance Teplanové.
Její práci najdete na těchto stránkách: http://www.btphoto.cz/