Pojďme volit

Na prahu historicky první přímé volby prezidenta a pod dojmem stávající předvolební atmosféry bych rád připomněl odpovědnost, kterou na sebe tímto bereme. Je to odpovědnost v první řadě za to, abychom vůbec k volbám šli. Jakkoli je pro nás těžké ztotožnit se s některým z kandidátů natolik, abychom jej mohli s klidným svědomím volit, je určitě lepší vybrat některého z těch, které bychom si na hradě uměli alespoň představit, než k volbám vůbec nejít. Touto volbou tak alespoň snížíme šance na úspěch toho kandidáta, jehož bychom v prezidentské funkci v žádném případě vidět nechtěli a za něhož bychom se mohli i stydět. Nejen novoroční prezidentská amnestie je jasným důkazem toho, že tato volba je důležitá a je na každém z nás, abychom k ní přistoupili odpovědně.