Připomínkujte aktualizaci územního plánu Brna!

Brno-Medlánky jako celek jsou v současné situaci z projednávání uzemního plánu vyjmuty – z důvodu velkého počtu připomínek zaslaných jejich občany. I tak ale nadále zůstavají v některých bodech na pořadu jednání, a to hlavně v souvislosti se změnou podlažnosti již v minulosti schválené výstavby.

Této věci se intenzivně věnuje pracovní skupina pro územní plán při ZMČ Brno-Medlánky a ihned, jakmile budeme mít výstup z jejího jednání, najdete vzor připomínky a námitky jak na našem webu, tak v Medláneckém zpravodaji.

Do 11. února 2014 včetně přijímá Magistrát města Brna připomínky veřejnosti.

Brněnská sdružení a neziskové organizace se spojily a vymyslely, jak nedostatky územního plánu napravit.

Pošlete magistrátu vlastní připomínku, podpořte návrhy neziskovek, připomínkujte změny ve svém okolí. Bude vás to stát jen pár minut. Každý hlas se počítá. Navštivte www.mampripominky.cz a mějte také připomínky k aktualizaci Územního plánu města Brna jako celku.

Za podporu děkujeme.