Výsledek grantového řízení „Vybudování nového krajinného prvku s obnovou historické cesty pro pěší“

rádi bychom Vás informovali o výsledcích grantového řízení 6. ročníku programu
„ČSOB a Era pro podporu regionů – Menší komunitní granty“.

Do Grantového fondu ČSOB se letos přihlásilo celkem 87 projektů v hodnotě 4 961
012 Kč. Hodnotící komise rozdělila na svém zasedání dne 2. května 2012 částku 1
069 196 Kč mezi 26 nejlépe posouzených projektů. Jejich seznam najdete v týdnu
od 14. května 2012 na webových stránkách Nadace VIA
(www.nadacevia.cz<http://www.nadacevia.cz>) a ČSOB
(www.csob.cz<http://www.csob.cz>).

Je nám líto, ale náš podaný projekt „Vybudování nového krajinného prvku s
obnovou historické cesty pro pěší“ , o kterém Vás informoval v jednom z
předchozích článků PhDr. Žuja, nebyl hodnotící komisí vybrán k podpoře.