Vzděláváme medlánecké

Stále hledáme možnosti  zajímavých akcí pro medlánecké každého věku přímo v Medlánkách. Jejich financování ale není vždy lehké a tak  jsme rádi, že vám můžeme touto cestu představit první počin v rámci našeho plánovaného dlouhodobého projektu Vzděláváme medlánecké, na který se nám podařilo získat dotaci Jihomoravského kraje ve výši 20.000.- .

Snad dlouhodobou vzdělávací sérii zahajujeme cyklem přednášek pro seniory.

Absolventi  celého kurzu získají na slavnostním předávání osvědčení Univerzity třetího věku.

Přihlášky na kurz spustíme samostatně v příštím týdnu zde i na stránkách obce www.brno-medlanky.cz.

 

1

2

Za nejen finanční  podporu děkujeme Jihomoravskému kraji a Městská část Brno-Medlánky.