Aktualizace Územního plánu města Brna – Medlánky se bouří

Aktualizace Územního plánu města Brna – Medlánky se bouří

 

Z důvěryhodných zdrojů jsme se dozvěděli, že 513 obyvatel podalo připomínku k navrhované aktualizaci Územního plánu města Brna týkající se naší městské části. Z Medlánek tak mělo dojít nejvíc připomínek k aktualizaci ze všech městských částí. Jménem OPM i radnice Vám děkujeme za aktivní přístup k této velmi důležité záležitosti. Do konce roku by mělo proběhnout ještě projednání aktualizace a s tím spojená další možnost vznášet námitky a připomínky. Věříme, že naše společná aktivita má smysl.

Tagy: