Termín pro podání připomínek k Územnímu plánu města Brna se posouvá

Termín pro podání připomínek k Územnímu plánu města Brna se posouvá.

Připravujeme pro vás vše podstatné i s návodem, jak se bránit a to i do Medláneckého zpravodaje, sledujte web obce www.medlanky.cz a své schránky.

 

ÚP-posun