Budeme sázet s ÚMČ za 30.000.- DĚKUJEME ZA PODPORU!!

Pomozte Medlánkám získat hlas … v soutěži o projekt výsadby stromů nadace Partnerství a společnosti Marko.

Jsme spolupracující neziskovou organizací i my a budeme tam až se bude sázet.

Stromy místo letáků – granty na výsadby stromů 2016

Podpořte nás hlasováním pro projekt

Osázení cesty kolem medláneckého potoka za rybníkem.

foto_3

 O co jsme žádali? 

Úřad městské části plánuje sadbu stromů podél medláneckého potoka (jeho přítoku), kde je vytvářena přirozená pěšina a je potřeba ji a břeh potoka chránit. Břeh je permanentně rozoráván zemědělci, kteří nejen ničí cestu pro pěší, ale i ruší sídlící faunu v potoce a biokoridoru na druhé straně potoka (pozemek číslo 1759/27 v k. ú. Medlánky). Výsadba stromů přispěje ke zkvalitnění životního prostředí, ochraně břehu a napomůže sídlící fauně v potoce. Budou vytvořeny skupinky volných výsadeb tvořené vzrostlými stromy a keři, poloodrostky a keři a volnými plochami bez výsadby. Výstupem projektu bude stabilizace pěšiny podél medláneckého potoka pomocí dřevin, které budou volně přecházet v břehový porost.

Výsadba stromů – říjen/listopad 2016

Zvolenými druhy k výsadbě jsou alejové stromy výšky nad 2 metry:

Lípa srdčitá (12 kusů), Bříza bělokorá (13 kusů),

poloodrostky do výše 2 metry: Olše lepkavá (24 kusů), Jilm vaz (24 kusů).

Z keřů jsme zvolili Střemchu hroznovitou (28 kusů), Kalinu obecnou (30 kusů) a Krušinu Olšovou (30 kusů).

Návrh výsadby a následnou realizaci garantuje Rezekvítek, z.s.

Vaše hlasy rozhodnou zda a kolik peněz na osázení dostaneme.

HLASOVAT MŮŽETE ZDE.

Předem děkujeme za podporu.

foto_4

Zdroj: www.medlanky.cz

Tagy: ,