Výzva umělcům : Pomalujte nám to

POMALUJTE NÁM TO

Městská část Brno-Medlánky vyhlašuje soutěž na venkovní uměleckou malbu na rubovou stranu tenisové zdi při ulici Jabloňová, Brno-Medlánky.

Termín realizace     JARO 2016

Rozměr stěny:  250 x 690 x 22 cm

Téma malby není specifikováno, preferovány budou témata související s Medlánkami a životem v nich. 

Zadavatel bude vybírat na základě dodaných skic a návrhů a rozpočtu díla.

Zadavatel uhradí materiál potřebný k realizaci malby a poskytne technickou součinnost s nezbytnou  úpravou povrchu.

 

Bližší informace získáte u místostarostky Kateřiny Žůrkové na telefonním čísle 538 706 277, návrhy zasílejte na zurkova@medlanky.brno.cz.

 

TERMÍN UZÁVĚRKY PRO VAŠE NÁVRHY JE 30. 9. 2015

 

zeď2

Tagy: ,