Rodiče vítáni! na ZŠ Hudcova

Rodiče vítáni! na ZŠ Hudcova

Podle čeho poznáme školu vstřícnou k rodičům? Společnost EDUin zabývající se dlouhodobě vzděláváním zřídila za tímto účelem webový portál Rodiče vítáni (www.rodicevitani.cz), jehož mottem je: „Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole“. Na tomto webu najdete mapu aktivních škol, které splňují jasná kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce. Najdete tady také spoustu inspirativních článků a videí jak pro rodiče, tak pro učitele, a to včetně online poradny. O certifikát Rodiče vítáni se žádá elektronicky, buď prostřednictvím vedení samotných škol, nebo rodičů a žáků školy. Jelikož ZŠ Hudcova o tuto značku dosud nežádala, dala Komise školství vedení školy podnět k tomu, aby škola o certifikát požádala a zapojila se tak do sítě podobných škol. Vedení školy tuto výzvu přijalo a v současné chvíli je proces certifikace v běhu. Je tedy dost možné, že ZŠ Hudcova bude brzy 436. škola v České republice, která tuto značku získala.

 

Výzva rodičům

Zpětná vazba na tomto portálu závisí nejen od toho, jak to vidí zástupci školy, rádi bychom proto tímto vyzvali zejména vás, rodiče dětí navštěvujících ZŠ Hudcova, abyste se podrobně podívali na kritéria, která má škola otevřená rodičům splňovat, a poskytli nám k tomu zpětnou vazbu. Uvítáme také názor, která z daných kritérií jsou podle vás důležitější než jiná, a která jsou třeba ta, ve kterých má z vašeho pohledu naše základní škola rezervy a kde by se mohla dál rozvíjet. Za tímto účelem jsme zřídili na stránkách MČ Brno-Medlánky pod záložkou Škola kontaktní formulář, kam můžete své podněty a zpětnou vazbu k této certifikaci posílat. Nebo je možné své podněty a reakce posílat na emailovou adresu naseskola@medlanky.brno.cz.

Hlavním kladem značky Rodiče vítáni je to, že konkrétně pojmenovává, podle čeho poznáme, že je škola vstřícná k rodičům. Tedy vyjmenovává věci, které pocházejí ze školní praxe a podle nichž se dá míra vstřícnosti rozlišit. Umožňuje tak učitelům a rodičům mnohem konkrétnější debatu o vzájemné spolupráci. Věříme, že se spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů vyplácí oběma stranám. To, jakou školu budeme mít, by nemělo být závislé jen na vedení školy a jejím zřizovateli, ale také na rodičích, kterým na tom záleží.

 

Mgr. Kateřina Bukovjanová, členka Komise školství za OPM