Beseda nad ÚP města Brna na Sýpce 29. 4. 2015

Zajímavá pozvánka na besedu nad územním plánem v Brně-Medlánkách s odborníky na slovo vzatými.

 

UP