Devatero úspěšného rodiče – VZDĚLÁVÁME MEDLÁNECKÉ

Po besedě Výchova je IN otevíráme kurz

DEVATERO ÚSPĚŠNÉHO RODIČE,

ve kterém se budou probírat následující témata:

 

Principy rodičovství založeného na demokratickém výchovném stylu

Výchovné stereotypy převzaté z původní rodiny

Cíle nevhodného chování dětí

Posílení sebeúcty a sebedůvěry dítěte

Přijímání dětských emocí

Vyjadřování vlastních emocí

Nastavení řádu a pravidel v rodině

Alternativní přístup k řešení konfliktních situací

Výchovný přístup jako stavba s pevnými základy

Lektor: Mgr. Gabriela Vybíralová

 

Kurz bude probíhat v CVČ Jabloňka a to v tyto termíny:

23.4. a 7.5. od 9:00-15:30

20.5. a 3.6. od 18:00-20:30

Zápisné je 500.- (platné pro rezidenty Medlánek)

Zbývá posledních pár míst.

Zájemci se mohou hlásit na vybor@obcanepromedlanky.cz. Pokud nebudou dostačovat kapacity, plánujeme otevření i dalšího turnusu na podzim.

Kurz je součástí projektu Vzděláváme medlánecké.

 

IMG_3358