Hry pro Medlánky 2023

Opět se po roce sejdeme u rybníka , abychom zahájili nový školní rok sportem.

3. září 2023 od 15:00 začíná další ročník Her pro Medlánky.

Běhy budou mít tyto trasy:

Kratší trasa 3,3km

Stačí kliknout na https://mapy.cz/s/faradodaru a mapa se otevře.

3km-qr

Povrch: zpevněné cesty, polní cesty

Převýšení: 60 m

Krátká trasa povede podél Medlánecké naučné stezky, ze které po cca 600 m odbočíme doprava do mírného kopce a po stoupání poběžíme po asfaltové cestě podél vojenského prostoru. Po cca 700 m seběhneme na polní cestu, po které se opět napojíme na Medláneckou naučnou stezku a doběhneme do cíle.

Delší trasa 7km

Delší trasa 7 km v odkazu: https://mapy.cz/s/meravecelo

Povrch: zpevněné cesty, lesní cesty

Převýšení: 134 m

Od rybníku vyběhnete po ulici Rysova a Vycházková směr letiště ke křížku, kde se dáte doleva po zpevněné cestě, až se napojíte na zelenou a budete stoupat Střelecký kopec k zahradnické osadě a dále směrem ke sportovnímu areálu Pod Palackého vrchem. Odměnou pak bude seběh po zpevněné cestě zpátky k Medláneckému letišti. Poběžíte podél Komínského potoka, oběhnete přistávací plochu letiště a budete se vracet zpět po Turistické a Rysové k cíli.

Trasa 10km

Také si můžete zaběhnout kombinaci výše uvedeného s individuálním startem.