Jak se sázelo …

5.11.2016 za krásného počasí se sešli dobrovolníci z řad občanů a neziskových organizací Rezekvítek a Občané pro Medlánky za medláneckým rybníkem, aby rukou společnou vysadili nemálo rostlin z dotace na projekt Osázení cesty kolem Medláneckého potoka za rybníkem  Nadace Partnerství a MAKRO Cash & Carry.

Rostlin bylo tolik, že se podařilo udělat téměř souvislou stěnu, která bude pěšinu lemovat. Vzrostlých stromů jsme vysadili 25 kombinace javorů a lip a doplnili je poloodrostky a keři typu jilm, olše, střemcha, kalina a krušina.

 kolaz-1

DĚKUJEME VŠEM PRACANTŮM!

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství a MAKRO Cash & Carry.

NAP_Greenways ORIGINAL

www.nadacepartnerstvi.cz

logo_Makro

www.makro.cz

Zdroj: www.medlanky.cz