Výsledek ankety k tramvaji číslo 12

 

Jak dopadla anketa o prodloužení tramvaje k parku, už víte, ale pokud nečtete Medlánecký zpravodaj ani náš FB, zde malá rekapitulace včetně usnesení, která zazněla a byla schválena na zasedání zastupitelstva dne 2.11.2016.

ZMČ Brno-Medlánky jednohlasně vzalo na vědomí výsledek ankety mezi občany Medlánky prodloužení tramvajové linky č. 12 blíže k Zámeckému parku:

521 respondentů souhlasí s dvoukolejnou smyčkou,

130 respondentů souhlasí s jednou kolejí, po které pojede tramvaj tam i zpět,

703 respondentů nesouhlasí s prodloužením tramvajové linky za Zámecký park,

24 respondentů nemá na věc názor.

 

Prodloužení tramvajové linky č. 12 k Zámeckému parku

ZMČ Brno-Medlánky vyslovuje svůj nesouhlas s prodloužením tramvajové linky č. 12 za Zámecký park.

Usnesení bylo přijato a takto bylo jmenovitě hlasováno: 

Pro – 9 – Dobeš, Podracká, Pumprlová, Krčmař, Baráková, Čermák, Brabcová, Bukovjanová, Marek

Proti – 2 – Mohapl, Teplan

Zdržel se – 3 – Vespalcová, Nezhyba, Žůrková

 

Toto stanovisko bude zasláno na OÚPR Magistrátu města Brna a o dalším dění v této věci Vás budeme informovat.

 

Tagy: