Krabice od bot 2019

Krabice od bot můžete letos odevzdávat na:

Slavnostním rozsvícení vánočního stromu

Neděle 1. 12. 2019 od 17:00  

U kruhového objezdu (V Újezdech 1)

Na místě budeme sbírat od dětí dopisy pro Ježíška.

Poslat můžete také svá vánoční přání rodině a známým. Se správně nadepsaným konečným adresátem a ofrankované je budete moci předat našemu vánočnímu andělovi a tato pak budou rozeslána z Božího Daru Ježíškovou poštou. 

Jako každým rokem se také můžete zapojit do projektu KRABICE OD BOT – dárky pro děti ze sociálně slabších rodin, které budeme u stromu sbírat.

A dále je můžete odevzdávat ba pobočce Knihovny Jiřího Mahena na Sýpce a podatelně ÚMČ Brno-Medlánky, a to v otevírací době nebo po domluvě i jindy a to od 25.11. – 5.12.

Další info najdete na www.krabiceodbot.cz

assorted-gift-boxes-on-red-surface-1666065

Desatero správného dárce Krabice od bot 2019

1. Daruji, co bych rád sám našel pod stromečkem: kvalitní, čisté, neponičené dárky.

2. Dárky, které chci darovat, si předem rezervuji na webu www.krabiceodbot.cz. Tam snadno uvidím, kolik dárků a kde ještě schází vybrat, a dostane se tak na všechny děti.

3. Do krabice dám více drobných dárků: například výtvarné potřeby, sportovní potřeby, hry, kosmetiku, hračky, knížky, časopisy, doplňky apod.

4. Myslím na nedostatkovou věkovou kategorii dětí od 12 do 17 let, zejména na kluky.

5. Dárek pečlivě zabalím do krabice a označím pohlaví a věk dítěte tak, aby se cedulka neutrhla.

6. Nepoužívám pytle nebo dárkové tašky, pouze krabice od bot či jiné krabice odpovídající velikosti.

7. Hlídám si otevírací dobu sběrných míst na www.krabiceodbot.cz.

8. Nežádám o otevření mimo určenou dobu.

9. Pokud nevím, co do krabice, můžu přispět i finančně na www.krabiceonline.cz.

10. A když chci pomoci víc? Zeptám se na sběrném místě. Nabídnu auto k převozu dárků, svůj volný čas, pomoc s nakládáním apod. Vím o rodině v nouzi? Oslovím nejbližší sběrné místo s prosbou o pomoc.