Neseme Vám noviny … z Dáme na Vás!

Z realizace: Dobrodružné hřiště Halda

Stále přibývají další projekty, které se blíží k finálovému podzimnímu termínu realizace. Jedním z nich je Dobrodružné hřiště Halda, které má vzniknout v městské části Brno-Medlánky. Projekt dětského hřiště bude vycházet ze studie vypracované Ing. arch. Janou Rutrlovou ze studia CREATRIX a umožní dětem ve výšce nad zemí nacházet své hranice a pomocí hry a zábavy pracovat s rizikem. Ve středu 11. 7. byla podepsána smlouva o dílo s realizátorem, podle které by mělo být staveniště předáno do 31. 7. a samotná realizace bude hotová do 30. 9. 2018. Hřiště bude vyrobeno z velmi odolného akátového dřeva s předpokládanou životností 15-20 let. Medlánecké děti se již mohou těšit na hřiště plné dobrodružných her! Realizujeme Vaše parádní návrhy pro Brno!

 

Zdroj: https://damenavas.brno.cz/z-realizace-dobrodruzne-hriste-halda/

 

nová-300x212