Pošli přání 2018

 

 

POŠLI PŘÁNÍ

5. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘÁNÍ MEDLÁNEK

Pravidla soutěže

Vytvořte papírové přání v tradičním formátu (A5–A6)!

Letošní ročník má zaměření: Vánoční přání

Dvě soutěžní kategorie: tvůrci do 13 a nad 13 let.

Jakákoliv výtvarná technika je povolena. Přání můžete malovat, lepit, tisknout, razit, psát básně, fantazii se meze nekladou… Uvnitř nechejte přání, pokud možno nepopsané.

Všechna doručená přání budou věnována medláneckým občanům na tradičním vánočním Setkání generací nebo jako vánoční pozdrav ÚMČ, jedno vybrané přání pak poslouží jako vzor pro PF úřadu.

Přání můžete do soutěže věnovat více.

Termín soutěže: 1. 7.–31. 9. 2018

Vyhlášení vítězů proběhne v předvánočním čísle Medláneckého zpravodaje.

Jak přání předat?

Přání vložte do obálky, na kterou napište:

POŠLI PŘÁNÍ, jméno, věk, kontaktní adresu, telefon a e-mail autora nebo jeho zástupce (v případě dětí).

Obálku pak předejte na: ÚMČ Brno–Medlánky, podatelna (Hudcova 7).

Z odevzdaných přání vybere porota ta nejkrásnější a autoři budou odměněni dárkovými poukazy či balíčky odpovídajícími věku autora.

 Garant soutěže:

Kateřina Žůrková, místostarostka za Občané pro Medlánky

Hodnotící porota:

Kateřina Bukovjanová za Medlánecký zpravodaj, Mgr. Vladimíra Vespalcová za Sbor pro občanské záležitosti, Zdeňka Brabcová za Kulturní komisi a Kateřina Žůrková – garant soutěže.

pošli přání 2018