Program hodových slavností

Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti

19. – 21. září 2014

 

PÁTEK

19. září 2014

15:00 -  zdobení máje

16:30 – stavění máje

20:00 – Předhodová taneční zábava

- k tanci i poslechu hraje skupina ONKELS

02:00 – ukončení zábavy-uzavření areálu

Vstupné 90 Kč

 

SOBOTA

20. září 2014

9:00 – krojované páry zvou na hody

10:00 – kladení věnce k Památníku padlým na nám. Odboje

15:30 – vystoupení nejmenších a starších krojovaných dětí

16:15 – udílení Hodového práva v Zámeckém parku

beseda v podání Medlánecké krojované chasy

18:00 -  vystoupení cimbálové muziky Šmytec

20:00  – hodová taneční zábava v Zámeckém parku

k tanci a poslechu hraje dechová hudba Ištvánci

20:00 – Společenské centrum Sýpka, Kytnerova 1a

-  vystoupení cimbálové muziky Šmytec

21:00  – beseda v podání Medlánecké krojované chasy

Vstupné 100 Kč, při opuštění areálu do 18.00 hod. bude vrácena částka 50 Kč

večerní vstupné do SC Sýpka 30 Kč (vstup pouze na Sýpku)

 

NEDĚLE

21. září 2014

 

10:00 – slavnostní hodová mše v sále Společenského centra Sýpka

 13:00 – slavnostní hodový průvod stárek a stárků Medlánkami

v doprovodu vrchnosti a dechové hudby ZDOUNEČANKA

(od nám. Odboje) hodového průvodu se zúčastní rovněž i medlánecké

krojované děti

13:30  – dětské šermířské odpoledne plné her a soutěží pro nejmenší

 16:00 – slavnostní příchod hodového průvodu do parku

uvítání vrchnosti

vystoupení nejmenších a starších krojovaných dětí

 17:00 -  beseda v podání Medlánecké krojované chasy

 17:30 – hodová zábava – k tanci a poslechu hraje dechová hudba ZDOUNEČANKA

18:30 – beseda v podání Medlánecké krojované chasy

 20:00 – slavnostní ukončení hodů

vrácení Hodového práva

 celým dnem provází dechová hudba ZDOUNEČANKA ze Zdounek

 Vstupné 50 Kč

 

V případě nepřízně počasí se program uskuteční v areálu Společenského centra SÝPKA

Po celou dobu konání hodových slavnostní nebude vstup do

areálu Zámeckého parku nebo Sýpky umožněn bez platné